Samfund

Nu er det afgjort: Den danske sjakal må ikke skydes

Sjakalen, der fredag blev fotograferet, må ikke skydes, da den ikke er en såkaldt invasiv art.

Den sjakal, der fredag blev fotograferet i Lille Vildmose i Nordjylland, er efter alt at dømme naturligt indvandret til Danmark. Dermed er sjakalen ikke en såkaldt invasiv art og må derfor ikke skydes. Det oplyser Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Guldsjakalen er i fremgang i det meste af Europa, og sjakaler fra bestande på Balkan har etableret sig i Tjekkiet, Østrig og Polen, hvorfra strejfende sjakaler hurtigt kan finde vej til Tyskland og videre til Jylland.

- Det er ikke første gang, at guldsjakal er observeret i Danmark, men det er første gang, vi har billeder af et levende eksemplar. I oktober sidste år blev en påkørt guldsjakal fundet ved Karup obduceret, og den var hverken chipmærket eller tatoveret. Så efter alt at dømme var den også naturligt indvandret til Danmark, da sjakaler og andre rovdyr i dyreparker og zoologiske haver er chipmærkede, siger biolog Hans Erik Svart, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Han understreger, at det ikke er muligt at sige, om der er tale om en strejfende eller undsluppet sjakal ud fra billederne fra Lille Vildmose, men styrelsen har ikke kendskab til, at en sjakal skulle være undsluppet dyreparker eller zoologiske haver i Danmark.

- Invasive arter som sumpbæver, vaskebjørn og mårhund er arter fra fjerne egne, der er sat ud i naturen af mennesker. Her i landet udkonkurrerer de arter, der naturligt hører hjemme i Danmark, og derfor skal de gerne udryddes, siger Hans Erik Svart.

En guldsjakal kan veje op til 15 kilo, hvorimod en ræv vejer op til 8 kilo. Sjakalens pels er brunlig, og den har en stor busket hale. De lever blandt andet af fugle, æg, bær, padder, gnavere og andre smådyr.

Arten kan ikke forveksles med ulve, der kan veje op til 60 kilo. Både ulve og guldsjakaler er fredede arter i EU.