Her er alle 887 videregående uddannelser, der optager studerende i år. Fra de mindste,
der kun optager én.
Til den største,
Jura på KU, der optager 541 i år.
Cirka halvdelen har slet ikke har noget karakterkrav. Den anden halvdel kræver et karaktergennemsnit mellem 2,0 og helt op til 11,3.
International Business (CBS) kræver det højeste snit i år: 11,3 Alle optaget
Karakterkrav Højere snit → ← Lavere snit
Hvor kan jeg komme ind?

Træk i håndtaget for at se, hvor mange uddannelser dit karaktergennemsnit giver adgang til:

6,2 giver adgang til 478 uddannelser, mens
402 kræver højere snit.
Sådan fordeler dine muligheder sig Tryk på en cirkel for at se info om uddannelsen.