Samfund

Politisk flertal: Uddannelser skal selv styre optaget

Det skal i højere grad være op til universiteterne at vælge, hvem de vil optage, mener et politisk flertal. Kim Haugaard / Scanpix Denmark

Et bredt politisk flertal mener, at uddannelserne skal have bedre muligheder for at vælge imellem kandidaterne.

Skal det være karaktergennemsnit, optagelsesprøver eller erfaringen fra jobbet som eksempelvis hjemmehjælper, der afgør, hvem der slippes ind i auditorier og læsesale?

Det skal uddannelsesstederne ifølge Politiken lørdag fremover have mere frihed til selv at bestemme, mener et bredt politisk flertal i Folketinget. 

Opfordringen til regeringen kommer på dagen, hvor 23.498 studieansøgere får den besked, at de ikke er kommet ind på de videregående uddannelser, de har søgt. Tallet er rekordhøjt og svarer til, at næsten hver fjerde ansøger bliver skuffet, når de åbner computeren for at se, hvordan det er gået med deres ansøgning, skriver Politiken. 

DF: Uddanelserne skal definere

Et politisk flertal mener, at mere frihed til uddannelsesstederne vil sikre, at flere studerende ender på den rette hylde.

- Uddannelserne skal selv definere, hvilke krav de stiller til ansøgerne, og om karakterer eller prøver og samtaler er den rigtige måde at optage studerende på, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, som er uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, til Politiken.

I dag gennemfører hver tredje universitetsstuderende ikke den uddannelse, han eller hun begynder på. Det samme er tilfældet med godt hver fjerde på professionsuddannelserne. 

Også LA er positiv

Liberal Alliance mener, at uddannelsesstederne er bedst til selv at definere, hvordan de finder velegnede studerende. 

- Vi støtter ethvert skridt i retning af større autonomi til universiteterne, siger Henrik Dahl, som er partiets forsknings- og uddannelsesordfører:

- Det er ikke nogen menneskeret at få en uddannelse, selv om det nogle gange fremstilles på den måde. Der er i dag for mange fag og uddannelser, som optager revl og krat. Her skal uddannelserne blive bedre til at sige nej, og det bliver de kun, hvis de selv får ansvar for det og ikke får penge for at optage studerende i blinde, siger han til Politiken. 

Uddannelsesordførerne fra Radikale Venstre og SF siger til Politiken, at de også gerne vil give uddannelsesinstitutionerne større frihed til at bruge kvote 2 mere aktivt med for eksempel samtaler og andre tiltag. 

Minister: Der er allerede gode muligheder

Siden 2008 har Syddansk Universitet optaget læge- og psykologistuderende gennem studieegnethedstests og samtaler. Erfaringerne har været så gode, at fremgangsmåden nu bliver brugt på flere og flere fag. Studiechef Annette Lund er begejstret for den politiske melding.

- Vores erfaring er, at de ekstra ressourcer, vi bruger på at teste ansøgerne og se dem i øjnene, bliver sparet, fordi færre falder fra, siger hun til Politiken. 

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) siger, at frihed er godt, men at der 'allerede i dag er udstrakte frihedsgrader' på uddannelsesinstitutionerne.

- Jeg er ikke sikker på, at det handler om optagesystemet. Det kan godt være, at man i nogle situationer skal gøre større brug af samtaler og andet. Det ønsker jeg ikke at blande mig i, siger hun til Politiken.