Samfund

Patientforening frygter Bios-konkurs: Patienter tages som gidsler

Bliver ambulanceselskabet Bios erklæret konkurs, kan det få alvorlige konksekvenser for patienter i Region Syddanmark, frygter Patientforeningen.

Det kan ende med, at ambulanceselskabet Bios bliver solgt i stumper og stykker, hvis selskabet bliver erklæret konkurs - og det går ud over patienterne i regionen. 

Sådan lyder frygten hos Patientforeningen, efter Region Syddanmark mandag erklærede Bios konkurs og tirsdag besluttede at hjemtage ambulancedriften i regionen.

Men erklæres Bios konkurs, kan ambulancedriften blive splittet ad, advarer Niels Jørgen Langkilde, formand i Patientforeningen. Særligt kuratoren, som nedsættes i forbindelse med en konkurserklæring, er problematisk, mener formanden.

Konkurs splitter driften

- Kuratoren skal sørge for at få flest mulige penge til kreditorerne, men er ikke optaget af samfundsmæssige hensyn. Kuratoren kan altså sælge Bios i stumper og stykker, og så står man måske uden ambulancer, fordi de er solgt til Tyskland eller Polen, og hvad Søren skal man så gøre?, spørger Niels Jørgen Langkilde. 

På et ekstraordinært møde i Region Syddanmark tirsdag aften blev et flertal i regionsrådet enige om, at regionen skal overtage ambulancekørslen.

- Vi vil tage udgangspunkt i det set-up, der ligger i Bios i dag i forhold til medarbejderne, ambulancerne og stationerne - og så har vi en række kompetencer inden for drift, økonomi og HR, som vi kan tilføre, lød det fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V) kort efter mødet. 

Patienter tages som gidsler

Ansætter regionen ny ledelse eller piller ved andre dele af ambulancedriften, går det dog ud over patientsikkerheden, mener Niels Jørgen Langkilde. Det er nemlig ingen let operation at ansætte en ledelse med de rigtige kompetencer og få en vagtcentral op at køre, lyder argumentet.

- Værdien i Bios er jo en sammenhængende organisation med ledelse og så videre, der kører, og hvis regionen vil ud og ansætte nye folk - og ny ledelse - til at drive virksomheden, så imødeser vi endnu større problemer, siger formanden og tilføjer:

- Vi har set så mange virksomheder i tidens løb blive splittet i atomer og store værdier falde fra hinanden. Vi må forlange, at man fortsætter Bios på en måde, så patienterne ikke bliver taget som gidsler.

Hør Niels Jørgen Langkilde uddybe sin frygt for konkursbegæringen i klippet øverst i artiklen.

Forsøg på betalingsordning

Regions Syddanmark har begæret Bios konkurs, fordi Bios skylder regionen 31,5 millioner kroner, som regionen ved en fejl har overført til det dansk-hollandske ambulanceselskab. 

Selskabet har forsøgt at lave en betalingsordning, der gav Bios to måneder til at betale pengene tilbage, men forslaget er blevet afvist af regionen, som i stedet har begæret Bios konkurs. 

Skifteretten forventes at behandle Bios-sagen sidst på ugen - formentligt torsdag - hvor det afgøres, om selskabet erklæres konkurs.

Forstå sagen om Bios

 1. 2014

  1. Regionsrådet i Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd-, Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck.

  2. Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning.

  3. De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet. De efterlyser informationer om blandt andet vagtplaner og vilkår.

 2. 2015

  1. Ambulanceredderne i Syddanmark begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck. Flere politikere kritiserer Bios for ikke at tage opgaven og problemerne alvorligt.

  2. Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios. I månederne op til har Bios kritiseret Falck for at stå i vejen for, at det hollandske selskab har kunnet rekruttere nok reddere.

  3. Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.

 3. 2016

  1. Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.

  2. Bios skal betale cirka 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet. Argumentet er, at der har været reddermangel på grund af blandt andet Falcks ageren. Regningens betalingsdato bliver udskudt.

  3. Råd og juridisk hjælp fra Kammeradvokaten i sagen har kostet regionen 6,9 millioner kroner, siger en opgørelse over regionens udgifter.

  4. Bios kommer med forsinket regnskab for 2015. Det viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at Region Syddanmark har forudbetalt 30 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde. Selskabet går med til at betale pengene tilbage, men det kan ikke ske på en gang.

  5. Bios og Region Syddanmark kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling. Regionen meddeler, at den har bedt Bios gå konkurs mandag 25. juli, ellers vil regionen begære selskabet konkurs.

  6. Region Syddanmark begærer Bios konkurs til Skifteretten i Odense. Skifteretten skal nu forkynde konkursbegæringen for Bios, og derefter kan der falde en afgørelse om konkurs.

  7. Det kommer frem, at Bios opruster til retssag mod Region Syddanmark. Det fremgår ifølge flere medier i et brev sendt til Kammeradvokaten fra Bios' advokat Torkil Høg.

  8. Et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark vedtager at hjemtage ambulancedriften i regionen. Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemmer imod.

  9. Skifteretten i Odense beslutter at erklære Bios konkurs.

   Det er nu op til advokatfirmaerne Andersens Partners og Bruun & Hjejle, der er udpeget som kuratorer i sagen, at beslutte, hvad der videre skal ske med Bios' aktiver.

Kilde: Ritzau