Samfund

Fakta: Sådan foregår en konkurs

Region Syddanmark har begæret ambulanceselskabet Bios konkurs, men hvad betyder det? Konkursekspert forklarer, hvordan og hvorfor man går konkurs.

Når et firma ikke har penge til at betale sine regninger, går det konkurs. Helt kort fortalt.

Med mindre firmaet kan arrangere en afdragsordning med dem, som det skylder penge – og det lykkedes mandag ikke ambulanceselskabet Bios.

Selskabet forsøgte at lave en betalingsordning, så Region Syddanmark kunne få sine 31,5 millioner kroner tilbage. Penge, som regionen ved en fejl havde overført til Bios, og som Bios ønskede to måneder til at betale tilbage.

Men den ventetid kunne regionen ikke acceptere, og derfor begærede den mandag det dansk-hollandske ambulanceselskab konkurs.

Men hvad betyder det så? TV 2 har talt med Kim Sommer Jensen, professor i konkursret på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, der herunder giver sit svar.

Hvorfor går man konkurs?

Man går konkurs, hvis man ikke kan betale, hvad man skylder. Og en kreditor - altså en, man skylder penge - indgiver konkursbegæring.

Hvem bestemmer så, hvorvidt man rent faktisk går konkurs?

Det gør Skifteretten. De tager stilling til, om betingelserne for konkurs er opfyldt, og det er først og fremmest, hvorvidt man kan betale, det man skylder.

Derudover skal den person eller virksomhed, der har begæret konkursen, have et krav. Det betyder, at de skal have penge i klemme, før de kan begære en virksomhed konkurs.

Hvad sker der, når man er konkurs?

Så udnævner Skifteretten en kurator. Kurator er typisk en advokat, og han overtager alt ansvar for økonomi fra den dato, hvor selskabet er erklæret konkurs. Hans rolle er at sælge de aktiver, der er i konkursvirksomheden – og gøre alting op i penge.

Herefter skal han forsøge at efterkomme de krav, som andre kan have til den konkursramte virksomhed. Han deler pengene ud i en bestemt rækkefølge, som kaldes konkursordenen. Det betyder, at nogle får penge før andre.

Groft sagt har lønmodtagere fortrinsret, ligesom også alle udgifter vedrørende konkursen – herunder salæret til kurator – skal betales før andet.

Hvad sker der med de penge, som den konkursramte virksomhed skylder?

Man kan være sikker på, at alle kreditorer ikke får alle penge retur. Kurator vurderer, hvor mange penge, man kan få retur, og hvis dem, som har penge i klemme, er uenige i det beløb, så skal kravet om penge fastsættes af Skifteretten.