Samfund

Bly-amulet fundet på Lolland skulle beskytte mod elverfolk

Det er denne amulet, som for 6-900 år siden skulle beskytte mod elverfolket. Tine Bonde Christensen / Nationalmuseet

Der er gjort et mærkværdigt fund på Lolland. Amuletten, der skulle beskytte mod elverfolk, er 600-900 år gammel.

"Jeg besværger jer elvermænd og elverkoner i Gud faderen den almægtiges navn, at I ikke skader bæreren [af amuletten]. I herrens navn."

Således står der med skrevet med latinske bogstaver i en amulet, som er blevet fundet i den lollandske muld. Og amuletten giver ny viden om middelalderens tro og overtro.

Tro og overtro

Seniorforsker og runolog Lisbeth Imer har stået for at tyde og oversætte teksten på amuletten. Og fundet glæder hende, siger hun i en pressemeddelelse.

- Vi ved ikke så meget om overtro i middelalderen, så jo flere blyamuletter, der dukker op, des bedre indblik får vi i middelalderens overtro, fortæller hun.

Amuletten stammer formentlig fra mellem år 1100-1400. På daværende tidspunkt herskede både overtro og kristendom side og side i Danmark. 

Ikke et enestående fund

Takket være de mange amatørarkæologer, som gennemsøger interessante områder med metaldetektorer, har vi fået et langt bedre indblik i vores fortid. Især på Lolland er der den seneste tid blevet fundet en del blyamuletter af glade amatører.

- Det er en uhyre interessant lokalitet. Vi har endnu ikke har haft mulighed for at foretage arkæologiske udgravninger på stedet, så de genstande som amatørarkæologerne finder med metaldetektor, gør os klogere på dette område, fortæller museumsinspektør på Museum Lolland-Falster, Anders Rasmussen. 

I dag kender man til cirka 100 blyamuletter, og langt størstedelen er fundet af amatørarkæologer med hjælp fra en metaldetektor.

Formentlig lavet af præst

Den netop fundne blyamulet er dog lidt af et særsyn, da inskriptionen er helt fejlfri. På daværende tidspunkt var det stort set kun præster, der mestrerede latin på skriftsprog. 

- Blyamuletten bærer en meget personlig historie, da blyamuletter kun er lavet til én person. Vi kommer derfor helt tæt på det menneske, som har ejet amuletten. Vi kommer også tæt på den skriftkyndige. Nogle indskrifter er stavet helt korrekt, mens andre kan have fejl hist og pist, fortæller Lisbeth Imer.

Præsten, som lavede amuletten, har dog formentlig gjort det i det skjulte, da overtro ikke var noget man talte højt om i middelalderen.