Samfund

Kæmpe undersøgelse: Sådan er trivslen på netop dit barns skole

En ny undersøgelse viser, hvordan landets folkeskoleeleverne trives.

De danske elever trives generelt i folkeskolen  - det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Undervisningsministeriet har foretaget blandt elever fra 4. til 9. klassse.

To år efter folkeskolereformen har folkeskoleeleverne har for anden gang svaret på en meningsmåling om deres daglige trivsel i den danske folkeskole.

Hos eleverne fra 4. til 9. klasse viser trivselsmålingen en lille fremgang på 0,1 point på områder som generel trivsel, faglig trivsel og ro og orden.

Trivselsmålingen spænder fra 1 til et 5-tal som det bedste. Og på de fleste områder ligger eleverne lidt under et 4-tal. I alt 92 procent af landets elever har svaret i undersøgelsen.

Du kan se det, hvordan trivslen er på dit barns skole her.

- Jeg er rigtig glad for at se trivselsmålingen. Færre elever oplever mobning, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Mangelfuld undersøgelse

Trivselsmålingen viser, at eleverne er tilfredse. Men ikke om de får nok ud af undervisningen. Det siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange.

- Undersøgelsen tager ikke munden for fuld. Vi kan bare fra et fagligt og professionelt synspunkt se, at eleverne kunne godt få mere ud af undervisningen, siger Dorte Lange.

Selvom næstformanden peger på, at det ville have været interessant også at have foretaget en undersøgelse for at se, hvordan eleverne trivedes før den nye skolereform, så er hun glad for tallene. 

Formanden for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, ser trivselsmålingen som et skulderklap til folkeskolereformen.

- Det her er svar på, at år to gik bedre end år et i reformen. Vi er begyndt at få nogle ting til at fungere bedre. Det er med til at skabe elevtrivsel, siger formanden. 

Trivsel kræver målrettet indsats

Det kræver en målrettet indsats at blive en af de skoler i Danmark, hvor eleverne trives bedst. Det forklarer skolelederen på Lillebæltsskolen, Grete Berggren, hvor man arbejder meget med trivsel.

- For os var det ikke overraskende, at vi sidste år blev nummer 1 på Fyn og nummer 12 på landsplan, for vi har arbejdet meget intenst med trivsel, siger Grete Berggren.

Landsdækkende tal for trivsel

  • Generel skoletrivsel - 3.8
  • Faglig trivsel - 3.8
  • Social trivsel - 4.1 
  • Støtte og inspiration - 3.3
  • Ro og orden 3.8
  • Kilde: Undervisningsministeriet