Færre voksne starter på erhvervsuddannelse

Antallet af voksne, der er blevet optaget på en af landets erhvervsskoler, er faldet i forhold til tidligere år.

Ambitionen om at få flere voksne ufaglærte til at tage en erhvervsuddannelse har fået en hård start. 

Det skriver Ugebrevet A4.

I de første otte måneder efter reformen trådte i kraft 1. august 2015, er der startet 13.700 personer over 25 år på den nye erhvervsuddannelse for voksne (EUV), mens der i perioden 2010-14 blev optaget omkring 20.000 personer over 25 år årligt. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Evalueringsinstitut, som har undersøgt, hvordan den nye erhvervsuddannelse er kommet fra start.

3F: En katastrofe

Søren Heisel, forbundssekretær i fagforbundet 3F, kalder det ’en katastrofe’, at antallet af voksne, der bliver optaget på erhvervsuddannelserne, er faldet.

- Vi står akut og mangler 70.000 faglærte i 2025. Det hul lukker vi jo ikke alene ved at de unge går ind og vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig ved vi også, at der i fremtiden kommer til at mangle job til 110.000 ufaglærte. Det er jo dem vi skal have fat i, og derfor skal vi dreje på andre håndtag, lyder det fra Søren Heisel.

Der kan stadig nå at blive optaget nye studerende inden undersøgelsesperioden udløber, men ifølge Michael Andersen, chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, der står bag undersøgelsen, er det usandsynligt, at erhversskolerne kommer op på de seneste års niveau.

Karakterkrav står bag fald 

En af hovedforklaringerne på, at færre voksne bliver optaget, er karakterkravet på 02 i dansk og matematik, forklarer Michael Andersen.

- Den helt oplagte og forventelige forklaring er, at man med reformen har indført et adgangskrav på 02 i matematik og dansk. Der er en gruppe der ikke kan komme ind, både når det gælder unge og voksne, siger han til Ugebrevet A4.

I rapporten anbefaler EVA derfor, at erhvervsskolerne og VUC-centrene arbejder tæt sammen om at tilbyde de voksne undervisning i dansk og matematik, fordi det kan være med til at løfte de ufaglærte, der ikke lever op til den adgangsgivende karakter på 02 i dansk og matematik.