Her er de uddannelser, der giver den højeste - og den laveste - løn

I disse dage udklækkes årets studenter. Og når festerne er slut, så melder en ny hverdag sig. For hvad skal man vælge at uddanne sig til?

Skal man vælge med hjertet, og måske ende i arbejdsløshedskøen, eller skal man vælge et fag, hvor arbejdsløsheden er lav, og hvor pengene er gode?

Her er de uddannelser, der giver den højeste løn

 1. Forsikringsvidenskab, cand.act.: 896.000 kroner

 2. Læge, cand.med.: 755.000 kroner

 3. Lægevidenskab, ph.d.med.: 739.000 kroner

 4. Teknologi & økonomi, prof.bach.: 734.000 kroner

 5. Revisorkandidat, cand.merc.aud.: 689.000 kroner

 6. Matematik, cand.merc.: 687.000 kroner

 7. Jura, ph.d.jur.: 687.000 kroner

 8. Farmaceut, ph.d.pharm.: 685.000 kroner

 9. Statsvidenskab, cand.polit.: 679.000 kroner

 10. Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.: 678.000 kroner

Tallene tager udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige indkomst, hvis man fordeler ens livsindkomst ud på alle ens arbejdsdygtige år fra 18 - 64 år. Derfor er SU også medregnet.

Tænketanken CEPOS har på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks personregistre beregnet, hvad en gymnasieelev kan forventes at tjene på et arbejdsliv (18 - 64 år) ved at tage forskellige videregående uddannelser.

Her er de uddannelser, der giver den laveste løn

 1. Skulptur, videregående uddannelse.: 315.000 kroner

 2. Design og business, proff.bach.: 346.000 kroner

 3. Designer unika design, cand.design.: 346.000 kroner

 4. Billedkunst, videregående uddannelse.: 347.000 kroner

 5. Husholdningstekniker.: 358.000 kroner

 6. E-konceptudvikling, prof.bach.: 358.000 kroner

 7. Musicalperformer: 360.000 kroner

 8. Gartneritekniker, produktion.: 376.000 kroner

 9. Nærorientalsk oldtidskultur, bach.: 376.000 kroner

 10. Kunstnerisk, u.n.a., bach.: 378.000 kroner

Tallene tager udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige indkomst, hvis man fordeler ens livsindkomst ud på alle ens arbejdsdygtige år fra 18 - 64 år. Derfor er SU også medregnet.

Listerne omfatter kun videregående uddannelser, og derfor er de erhvervsfaglige uddannelser ikke medregnet. Listerne tager udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige indkomst, hvis man fordeler ens livsindkomst ud på alle ens arbejdsdygtige år fra 18 - 64 år. Derfor er SU også medregnet.