Mange danskere har problemer med blå sygesikring: Sådan er reglerne

16x9

Det er ikke let at finde rundt i reglerne for det blå sygesikringsbevis. Vi har samlet de vigtigste i dette overblik, så du kan blive klar til ferien.

Selvom du burde være sikker med det blå sygesikringskort i pungen, kan det blive både dyrt og besværligt at blive syg på ferien.

Flere behandlingssteder i særligt Sydeuropa accepterer nemlig ikke det blå EU-sygesikringsbevis, og derfor ender mange danskere med at komme hjem fra ferie med store regninger, der viser sig at være svære at få refunderet.

Problemerne opstår blandt andet, når ambulancerne ikke vil køre nogen steder, før patienten har betalt, eller fordi et hospital opkræver et stort beløb efter endt behandling.

Kravene om penge her og nu efterlader ofte syge danskere i en situation, hvor de ikke har noget alternativ til at betale regningen. Og det betyder, at mange ender med at søge om refusion, når de kommer hjem.

Men hvad er det egentlig, det blå sygesikringsbevis dækker, og hvordan får du dine penge igen, hvis du har betalt for meget? Få overblikket her:

Hvilken behandling har jeg ret til?

Den 1. august 2014 afløste det blå sygesikringsbevis det gule for danskere på ferie i Europa. Skiftet var en del af en spareøvelse, der afskaffede det gule sygesikringsbevis offentlige rejsesygeforsikring for at erstatte det med en mindre omfangsrig dækning.

Det blå sygesikringsbevis har medført, at danskerne siden 2014 er blevet behandlet på lige fod med borgere med offentlig sygesikring i det land, de besøger. Og det betyder, at der i en del lande skal lægges brugerbetaling for både læge- og hospitalsbesøg. En brugerbetaling, som ikke kan refunderes.

Du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin med videre fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Den behandlende læge afgør, om der er behov for behandling under opholdet.

Vær opmærksom på, at der kan være en høj egenbetaling, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort, eller hvis du opsøger en privat læge.

Her kan du se, hvordan reglerne for brugerbetaling er i alle de lande, hvor det blå sygesikringsbevis gælder.

Brugerbetaling i de enkelte lande

Priserne er hentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed. De er som udgangspunkt fra 2014, og derfor kan de i dag være blevet justeret lidt.

Sådan får du penge tilbage

Ender du alligevel med en regning, der er højere end egenbetalingen berettiger til, kan du søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed og regionerne.

Det har 5.9000 danskere ifølge Berlingske gjort siden 2014, men ventetiden kan vare helt op til et år. Det skyldes blandt andet, at sagsbehandlingen er besværlig.

Du kan søge refusion på to måder:

Har du ikke vist det blå kort, eller har du fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter med videre til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kaldes ansøgning om refusion efter EU-reglerne.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed modtager din ansøgning, sender de din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at det blå kort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Det er derfor også myndighederne i behandlingslandet, der afgør, hvor meget du kan få refunderet.

Den anden mulighed er at søge refusion efter de danske regler hos din region.

Det kan du gøre, hvis du har betalt for behandling på et offentligt eller privat behandlingssted i EU/EØS. Udgifter til behandling i EU/EØS refunderes med det beløb, som behandlingen koster i Danmark. Du kan ikke få mere i tilskud/refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet. Du kan læse mere om reglerne her

Her dækker det blå sygesikringskort ikke

Med det blå sygesikringskort kan du ikke få dækket behandling hos private læger, hospitaler med videre, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.

Lægeordineret hjemtransport og hjemtransport ved død er heller ikke omfattet

Du kan ikke bruge det blå kort, hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Men du kan eventuelt få tilskud efter andre regler. Læs mere her.

Hvis du ikke er tilfreds med dækningen fra det blå sygesikringsbevis, kan du tegne en privat rejseforsikring.