Samfund

Lillebælt er plaget af iltsvind og alger efter megaudslip

Døde fisk og muslinger i Lillebælt – sundet mellem Jylland og Fyn.

Det kan i værste fald blive konsekvensen af det enorme udslip i februar, hvor over 4.000 ton kvælstof flød ud i Lillebælt, efter DanGødnings tanke kollapsede og brød i brand. Det skriver metroxpress.

Et nyt notat fra Naturstyrelsen viser, at man i foråret har set langt flere alger, og at: ‘Ilt-svindet i Sydlige Lillebælt er opstået tidligere end normalt, og samtidigt ses et meget tidligt begyndende iltsvind i Nordlige Lillebælt’.

Erstatning for millioner

Fredericia Kommune lægger nu op til en miljøskadesag mod DanGødning, der kan løbe op i et trecifret millionbeløb, viser den foreløbige afgørelse.

‘Fredericia Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig sandsynlighed for, at udslippet af gødning til Lillebælt udgør en overhængende fare for en miljøskade,’ skriver kommunen, som vil holde virksomheden ansvarlig:

‘Fredericia Kommune vurderer desuden, at DanGødning A/S skal anses som den ansvarlige.’

Sagen vil i givet fald være den første retssag i Danmark mod en forurenende virksomhed.

Kan ende i død

Udslippet kan ifølge kommunens konsulent i sagen, professor i marinbiologi Stiig Markager fra Aarhus Universitet, få alvorlige konsekvenser for vandmiljøet i Lillebælt.

- Afhængigt af vejret i sommer kan det ende i ingenting eller den store katastrofe. Hvis vi får en varm sommer uden blæsevejr, bliver bundvandet ikke iltet. Hvis der kommer under fire milligram ilt pr. liter, så forsøger fiskene at flygte, og kommer det under to milligram, så vil fisk og bunddyr som orme og muslinger begynde at dø, siger han til mx.

DanGødning skal senest i dag svare kommunen, der først herefter vil udtale sig. Hos virksomheden mener man, at Fredericia Kommune har dømt DanGødning på forhånd, og den foreløbige afgørelse om at rejse en sag om miljøskade mod virksomheden er der ikke hold i.

Sådan lyder modsvaret fra DanGødning, oplyser Søren Møgelvang Nielsen, kommunikationsdirektør i Danish Agro, som er medejer:

Dømt på forhånd

- Vi er ikke enige i udkastet til afgørelsen. Fredericia Kommune har handlet problematisk i sagen, og vi føler, at man har draget konklusionerne på forhånd.

DanGødning afgiver i dag høringssvar til afgørelsen. Og det centrale punkt, virksomheden vil angribe, er grundlaget for konklusionerne.

- Man har bedt om en vurdering fra Aarhus Universitet. Men man spørger ikke, om det var sandsynligt, der var en miljøskade, men at man gerne vil have bevis for, at der var det, siger Møgelvang Nielsen til metroxpress.

Tidligere har DanGødning svaret kommunen, at hovedparten af gødningen fordampede i branden, og at ulykken var udløst af en tredjepart. Første forklaring afvises af kommunen, og den anden forklaring afvises af politiet.