Samfund

10 gode råd til forældre: Sådan forhindrer du mobning blandt børn

Børns Vilkår og Trygfonden står bag rådene. Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Danmark

Børns Vilkår har udarbejdet ti gode råd til forældre, som vil forebygge mobning:

Forældre landet over skal blive bedre til at tage ansvar, når børnene mobber hinanden. Mobning kan nemlig ikke komme til livs uden forældrenes hjælp. 

Det mener Børns Vilkår og Trygfonden.

De to organisationer har sammen igangsat kampagnen `De voksnes ansvar', som skal klæde forældre bedre på til at tage ansvar, når børnene mobber hinanden. 

En undersøgelse, som Epinion har lavet for de to organisationer, viser, at to ud af tre forældre savner viden om, hvad de kan gøre for at forhindre mobning. Samtidig svarer hver tredje, at forældregruppen i deres barns klasse ikke samarbejder om at forhindre mobning.

- Fra forskningen ved vi, at forældresamarbejdet er afgørende for at stoppe mobning. Det løser ingenting at sige ’stop mobning’ til børnene. Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar, siger Bente Boserup, chef for BørneTelefonen hos Børns Vilkår, i en pressemeddelelse.

- Der er alt mulig grund til at sætte ind over for mobning, fordi mobning på den korte bane hænger sammen med selvmordstanker, ensomhed og selvskade. På den lange bane kan mobning påvirke den enkeltes mulighed for job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet, siger Bente Boserup. 

Børns Vilkår har udarbejdet ti gode råd til forældre, som vil forebygge mobning:

10 gode råd: Sådan forhindrer du mobning

  1. Tal pænt om de andre børn, forældre og lærere i dit barns påhør.

  2. Prioritér at deltage i klassearrangementer. Vær opmærksom på at opsøge forældre, du ellers ikke plejer at tale med.

  3. Tilbyd din hjælp, hvis nogle børn har svært ved at deltage i klassearrangementer på grund af praktiske omstændigheder.

  4. Støt dit barn i at lege med forskellige klassekammerater. Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for at få legeaftaler med dem, man ikke ’plejer’ at lege med. Giv også klassekammeraters invitationer til fødselsdage og legeaftaler høj prioritet.

  5. Lær alle børnenes navne at kende. Også dem, der ikke naturligt kommer i jeres hjem. Brug evt. klassebilledet til en snak med dit barn om, hvem barnet går i klasse med. Hjælp dit barn med at finde de positive egenskaber hos de andre børn.

  6. Spørg ind til, hvad der er sket, hvis dit barn er ked af noget. Anerkend dit barns følelser, men hjælp også ham eller hende til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt.

  7. Vær nysgerrig og anerkendende over for andre forældres holdninger – også selvom du ikke er enig.

  8. Vis interesse for dit barns digitale liv. Tal om, hvordan man også på de sociale medier udviser omtanke over for andre. Reagér, hvis du oplever, at tonen og omgangsformen er hård og kan gøre nogen kede af det.

  9. Opmuntr til at reagere, hvis dit barn oplever en klassekammerat blive dårligt behandlet. Man kan både trøste, ’sige fra’ eller og få hjælp af en voksen.

  10. Reagér, hvis du bliver bekymret for dit eget barns eller andres børns trivsel i klassen. Du kan tage kontakt til de pågældende forældre og/eller drøfte situationen med læreren.