Læger opkræver 'pjækkebøder': Derfor gør jeg det

Problemer med patienter, der udebliver uden afbud, har fået mindst 35 læger til at opkræve 'pjækkegebyrer', selvom det er på kant med loven.

Et kig ud i ventelokalet afslører, at patienten ikke er mødt op. Fem minutter går, så ti minutter, og efter et kvarter venter lægen stadig – men patienten kommer aldrig.

Landets praktiserende læger er så trætte af patienter, der bliver væk fra en aftale uden at melde afbud, at mange af dem i dag opkræver et udeblivelsesgebyr.

Det sker på trods af, at både Danske Regioner og Sundhedsministeriet tidligere har fastslået, at der ikke er hjemmel til det i hverken lovgivning eller overenskomst - og at det derfor er ulovligt. 

FAKTA: Det siger Sundhedsministeriet

I et svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 12. september 2014 oplyste daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S), at "der efter ministeriets opfattelse ikke er hjemmel til at opkræve gebyr for udeblivelse fra ydelser, der leveres i henhold til overenskomsten."

I en mail til TV 2 bekræfter nuværende sundhedsminister Sophie Løhde (V), at dette stadig er ministeriets opfattelse, at "der ikke er lovhjemmel til, at de praktiserende læger kan opkræve gebyrer for ydelser, som er en del af overenskomsten mellem PLO og det offentlige"

I en mail til TV 2 bekræfter sundhedsminister Sophie Løhde (V), at dette stadig at ministeriets opfattelse.

- Derfor vil jeg også på det kraftigste opfordre de praktiserende læger til at undlade at opkræve gebyrer for udeblivelser. Og hvis der er læger, som alligevel vælger at gøre det, så vil jeg anbefale, at patienterne lader være med at betale, fastslår Sophie Løhde.

Men flere læger vælger altså alligevel at opkræve disse gebyrer. Det præcise omfang er ukendt, men en gennemgang, som TV 2 har lavet i maj, viser, at mindst 35 praktiserende læger selv angiver på deres hjemmesider, at de i dag opkræver et udeblivelsesgebyr – typisk på mellem 100 og 250 kroner.

- Jeg synes, at én er en for meget. Lægerne bør slet ikke opkræve de her gebyrer – og slet ikke når der har været så meget offentlighed om, at det faktisk er ulovligt. Så jeg vil kraftigt opfordre dem, der opkræver gebyrer, til at droppe det, siger Anders Kühnau (A), der er formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Fynsk læge: Gebyr har haft positiv effekt

Et af de steder, som selv oplyser, at de opkræver et udeblivelsesgebyr, er Lægerne på Banepladsen i Otterup på Fyn.

Læger kan ikke bare bedrive selvtægt og give sig til at kradse bøder ind, fordi man synes, at det er urimeligt, at folk udebliver.

Camilla Hersom, formand for Danske Patienter

Efter klinikkens egen opgørelse afslørede, at de i gennemsnit havde fem udeblivelser om dagen, valgte de at indføre et gebyr på 250 kroner til patienter, der bliver væk uden at melde afbud.

- Det er frustrerende at skulle sidde og vente på folk, der ikke melder afbud på nogen måde. Nogle gange er der sat 30-45 minutter af, og det er tid væk fra andre patienter, så vi vil gerne kunne udnytte vores dag bedre og mindske ventetiderne, siger læge Lars Riisgaard.

Han understreger, at klinikken ikke automatisk sender en regning til alle udeblevne patienter. Alle udeblivelser lander på hans bord, så eksempelvis demente ikke får en opkrævning.

FAKTA: Virker "pjækkebøder"?

Flere praktiserende læger mener, at det har en positiv effekt på antallet af udeblivelser, hvis patienten risikerer at blive pålagt et gebyr.

Region Midtjylland gennemfører i 2015-2016 et forsøg på to midtjyske hospitaler for at undersøge effekten af pjækkegebyrer.

Første del af projektet foregik på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg. Her var der udeblev 3,96 pct af patienterne før forsøget.

Projektet viste, at 2,13 pct. af dem, der risikerede bøde, blev væk, mens tallet var 4,03 pct. for dem, der ikke gjorde.

Kilde: Region Midtjylland

- Da jeg selv gennemgår alle udeblivelser, kan jeg se, at vi nu får meget færre udeblivelser, og langt de fleste har taget godt i mod det, siger Lars Riisgaard.

1,8 millioner udeblivelser hos lægen om året

TV 2 har forsøgt at kontakte flere af de 35 læger, men de er enten ikke vendt tilbage på vores henvendelser eller har afvist at stille op til interview. På deres hjemmesider angiver de fleste af dem dog, at gebyret skyldes et voksende antal udeblivelser.

En klinik i Holbæk skriver, at de har oplevet op til 53 udeblivelser på én måned, mens et lægehus i Roskilde skriver, at de i mere end et år har haft gennemsnitligt 40 udeblivelser om ugen.

Her kan du blive opkrævet et gebyr

Antallet af udeblivelser registreres ikke systematisk, men i en undersøgelse gennemført af Finansministeriet i 2004 opgjorde de praktiserende læger i gennemsnit en udeblivelsesgrad på 4,5 procent. Sammenholdt med antallet af lægebesøg i 2015 vil det svare til godt 1,8 millioner udeblivelser sidste år.

Derfor burde de praktiserende læger også være berettiget til at opkræve udeblivelsesgebyrer, som det er tilfældet for eksempelvis tandlæger og speciallæger, mener Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Praktiserende læger har også en tabt indtægt, når en patient udebliver uden at melde afbud. Derfor bør vores medlemmer også have ret til at opkræve et gebyr, siger Michael Berner, advokat og chefkonsulent i PLO.

Danske Patienter frygter social slagside

Hos organisationen Danske Patienter anerkender de lægernes betragning om udeblivelser som en udfordring, der skal gøres noget ved. Gebyrer er bare ikke den rigtige løsning, da det kan få en social slagsside, lyder det.

- Vi formoder, at dem, der udebliver fra lægen, i forvejen hænger lidt på kanten af samfundet - socialt eller sundhedsmæssigt eller begge dele. Vi har ikke behov for at skubbe dem længere væk, siger Camilla Hersom, formand for Danske Patienter.

Organisationen henholder sig til Sundhedsministeriets opfattelse af, at praktiserende læger slet ikke har lov til at opkræve udeblivelsesgebyrer, og derfor vækker det kritik, at en række af lægerne alligevel gør det.

- Praktiserende læger kan ikke bedrive selvtægt og give sig til at kradse bøder ind, fordi man synes, det er urimeligt, at folk udebliver. Så den praksis må stoppe, siger Camilla Hersom

PLO: Patientbøder er ikke altid ulovligt

Lægernes organisation, PLO, er dog uenig i myndighedernes opfattelse af, at det i dag skulle være ulovligt at opkræve et gebyr, bare fordi der ikke er hjemmel til det i loven eller en overenskomst.

På baggrund af PLO’s egen juridiske analyse og et svar fra en professor i sundhedsret, mener PLO tværtimod, at det faktisk er tilladt for lægerne at opkræve udeblivelsesgebyrer.

- Det kræver bare, at det ikke stilles som krav for at få behandling, og at der indgås en udtrykkelig aftale mellem parterne. Det er for eksempel næppe nok, at det bare står på hjemmesiden, siger Michael Berner.

Han understreger dog, at PLO hverken fraråder eller anbefaler sine medlemmer at opkræve gebyrerne. Bestyrelsen støtter alene retten til at gøre det, og PLO involverer sig heller ikke, hvis et medlem havner i et juridisk slagsmål som følge af gebyropkrævningen.

Læge vil fortsætte med gebyrer

I stedet for at sende regninger opfordrer Danske Patienter lægerne til hjælper at minde patienterne om deres aftaler på en positiv og hensigtsmæssig måde – eksempelvis med sms-påmindelser, som flere læger allerede i dag benytter.

I Otterup på Fyn er Lars Riisgaard bekendt med Sundhedsministeriets opfattelse af, at han ikke har ret til at opkræve gebyrer. Alligevel vil klinikken fortsætte med at sende en regning til patienter, der bliver væk uden at melde afbud.

- Vi vil selvfølgelig følge lovgivningen, men så længe juristerne i PLO siger, at det er lovligt, læner vi os op ad dem som fagforening. Hvis de skifter mening, så fjerner vi det selvfølgelig, siger Lars Riisgaard.

Sundhedsministeriets vurdering tager ikke stilling til såkaldt private konsultationer – altså konsultationer, der ikke er dækket af det offentlige, som eksempelvis kørekortsattester eller rejsevacciner.  De er derfor ikke umiddelbart ulovlige.

TV 2’s gennemgang viser, at yderligere mindst 23 læger opkræver disse udeblivelsesgebyrer.