Samfund

Stefan kunne kun gå 100 meter – blev sendt i to-årig arbejdsprøvning

Da Stefan Czartoryski var 35 år, fik han konstateret sclerose, som blev begyndelsen på en femårig kamp med Københavns Kommune.

Sygdommen ville kun blive værre. Sådan lød meldingen, da 35-årige Stefan Czartoryski, der er psykolog og far til to små børn, den 17. maj 2010 bliver diagnosticeret med sclerose, der vil ramme ham både fysisk og kognitivt.

Jeg havde jo for pokker uddannet mig i så mange år, så hvorfor skulle jeg ikke ville arbejde? Det ville jeg sindssyg gerne. Men jeg kunne jo ingenting. 

Stefan Czartoryski.

Først efter fem opslidende år med udmattende ressourceforløb, tests og timelange møder, bliver Stefan endelig godkendt til førtidspension.

- Vi var til sidst ude i, om jeg fysisk kunne hælde et glas mælk op, eller om jeg bare kunne løfte en mælkekarton fra bordet. Tingene blev så specifikke til sidst, det var meningsløst, fortæller Stefan Czartoryski.

ressourceforløb førtidspension

Formålet med et ressourceforløb er at udvikle arbejdsevnen, så personen kan blive på arbejsmarkedet i stedet for at få førtidspension. Et forløb kan indeholde:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog,terapeut eller coach
 • Kurser i at håndtere f.eks. stress og angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder 
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter
 • Motion

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

En af grundene til, at Stefans sag tog flere år, er den nye førtidspensionslov, der trådte i kraft i 2013. Den kræver nemlig, at personen der søger førtidspension skal gennemgå et ressourceforløb, der skal kortlægge, hvor meget personen er i stand til.

Og på trods af flere lægeerklæringer, der pegede på at Stefan Czartoryski ikke var i stand til arbejde, så var disse forløb uundgåelige.

- Det kan være svært at forstå, at en udskiftning af badekar med en bruser – eller bevilling af el-cykel skal hjælpe en mand, der er så syg som Stefan. Der er mange ting i ressourceforløbet, der ikke gav den store mening, siger Camilla Beyer Nielsen, der var socialrådgiver i Scleroseforeningen, og som har fulgt hele Stefans forløb.

Spild af liv

Da socialrådgiveren i marts 2012 bliver involveret i Stefan Czartoryskis sag, har forløbet været undervejs i to år, og Stefan er allerede udmattet, fortæller Camilla Beyer-Nielsen:

- Da jeg bliver involveret, er Stefan på sygedagpenge, fordi han netop blevet afvist til et flexjob, og for Stefan har sagen allerede været lang tid undervejs. Undervejs har han kæmpet med, at han havde svært ved at acceptere, at han ganske enkelt ikke kunne arbejde mere.

- Stefan var ikke herre over sit eget liv længere. Der var hele tiden nogle, der kunne bestemme over ham. Det er min klare oplevelse, at han har været udsat for bekymringer og tanker, som har medført stress.

I september 2012 vælger Camilla Beyer-Nielsen og Scleroseforeningen at anke Stefan Czartoryskis dom og argumenterer samtidig for, at Stefan bør indstilles til førtidspension, da Camilla Beyer-Nielsen vurderer at Stefan højst kan arbejde 2 gange 45 minutter om ugen.

Ankestyrelsen afviser og fastholder oprindelige vurdering, hvilket bliver begyndelsen på et toårigt ressourceforløb, hvor det skal kortlægges, hvad han kan – og ikke kan.

- Man skal forstå, at det ikke var fordi, at jeg ikke ville arbejde – det ville jeg så gerne. Jeg havde jo for pokker uddannet mig i så mange år, så hvorfor skulle jeg ikke ville arbejde? Det ville jeg sindssyg gerne. Men jeg kunne jo ingenting. Det var spild af tid. Spild af liv, fortæller Stefan Czartoryski.

Stefans vej til førtidspension

 1. 2010

  1. Maj

   Stefan bliver sygemeldt med sclerose. 

  2. December

   Stefan starter op i praktik 1-2 gange om ugen i 1-2 timer på tidligere arbejdsplads.

    

 2. 2011

  1. Januar

   Praktik annulleres, da Stefan får det dårligt.

  2. Maj

   Stefan kommer på ophold på sclerosehospital i Haslev. Her vurderes deres, at der er behov for yderligere afklaring. 

  3. August

   Stefan starter i ny praktik to dage om ugen i cirka to timer. Reelt set arbejder han nærmere en time om dagen, da han har brug for pauser. Stefans sag drøftes igen, og der søges os indhentning af lægeerklæring, mens Stefan fortsat er i praktik. 

 3. 2012

  1. Januar

   Praktikken afbrydes, da Stefan gradvist får det værre. Vrede og frustration smitter nu af på familien. Kort tid efter modtager Stefan en speciallægeerklæring, der vurderer, at han ikke kan arbejde mere og noterer. 

  2. Marts

   Stefan vurderes til, at han ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, men at der fortsat er behov for yderligere afklaring. Stefan får afslag som flexjob som psykolog, men det vurderes, at han måske kan varetage et andet flexjob, der ikke har intellektuelle krav. Stefan ønsker at klage over kendelsen, men kan ikke overskue det, og fristen på de fire uger, hvor der kan klages, udløber. Herefter kommer socialråder fra Scleroseforeningen Camilla Beyer-Nielsen ind i sagen.


    

  3. September

   Scleroseforeningen anker sammen med Stefan afslaget på fortsatte sygedagpenge, da de mener, at hvis flexjob ikke kan opretholdes og sygedagpengene derfor forsvinder, så må der strides til førtidspension. Stefans egen læge egen skriver i status bedømmelse, at Stefan er svært syg, og at hans erhvervsevne er ikke-eksisterende. Ankestyrelsen afviser og fastholder oprindelige vurdering.

  4. November

   Samtale om ny arbejdsprøvning - startes aldrig op.

 4. 2013

  1. April

   Samtale om ny arbejdsprøvning - startes aldrig op.

  2. Maj

   Stefan modtager brev, hvor der står, at alle borgere, der ønsker afgørelse om førtidspension skal deltage i ressourceforløb, ellers vil der ikke være grundlag for førtidspension. 

    

  3. Juni

   Dansk Psykologforening og Scleroseforeningen sender et fælles brev til kommunen for at komme i gang med den endelige afklaring af Stefans samlede arbejdsevne.

  4. August

   Scleroseforeningen har telefonisk samtale med sagsbehandler for at rykke i sagen.

  5. September

   Stefan og Scleroseforeningen laver liste med skånehensyn + psykolog i Scleroseforeningen skriver udtalelse i sagen.

    

  6. November

   Stefan mødes med rehabiliteringsteamet, som indstiller til et to årigt ressourceforløb for at udvikle Stefans arbejdsevne, som på daværende tidspunkt teoretisk var på 2 x 45 minutter om ugen. Her bliver der også lavet ændringer i Stefans bolig, der skal gøre ham mere arbejdsdygtig. For eksempel udskiftes badekar med bruser. 

 5. 2014

  1. August

   Praktikforløb igangsættes for Stefan, hvor han skal fungere som besøgsven for en dement på et plejehjem en time to gange om ugen. Stefan får taxa begge veje, da han ikke kan gå den lange tur. Stefan har selv forslået et plejehjem tættere på, hvor han kunne gå til, men det bliver afvist. 

   Forløbet bliver så krævende for Stefan, at det bliver hårdt for ham bare at komme ud af døren, at spise morgenmad og bade, at når han ankommer til plejehjemmet må han tage en pause, før han er klar. Efter 30 minutters samtale kan han ikke mere. 

  2. Oktober

   Praktikken afsluttes, fordi Stefans koordinerende sagsbehandler vurderer, at Stefan ikke kan arbejde og skal indstilles til førtidspension.

  3. November

   Koordinerende sagsbehandler indstiller Stefan til førtidspension i november. 

 6. 2015

  1. Februar

   Stefan får foretaget endnu en speciallægeerklæring, der sendes til kommunen. 

  2. Marts

   Nyt møde med rehabiliteringsteamet. Senere i maj beslutter socialforvaltningen at påbegynde sag om førtidspension til Stefan. 

  3. August - slut

   Stefan tilkendes endelig førtidspension.

”Formålet var aldrig at få mig i arbejde igen”

Ressourceforløbet ender med at tage meget hård på Stefan Czartoryski, der en time to gange om ugen skal fungere som besøgsven hos en dement dame på et plejehjem.

Jeg kunne jo kun gå 100 meter, hvordan skulle jeg kunne passe et job?

Stefan Czartoryski.

Stefan Czartoryski bliver massivt påvirket, og fordi han ikke selv kan gå derhen, så får han bevilliget en taxa til og fra stedet. Forløbet ender med at bliver så krævende for ham, at selv hverdagsopgaver bliver uoverskuelige.

- Det bliver ulideligt for Stefan blot at komme ud af døren, spise morgenmad og bade. Under hele forløbet bliver han så udkørt, at han ikke kan hjælpe til derhjemme med familien og sine to små børn, fortæller Camilla Beyer-Nielsen.

For Stefan Czartoryski stod det hurtigt klart, at formålet med ressourceforløbet aldrig var at give ham et job, men blot at putte ham ind i et forløb, som lovgivningen havde pålagt.

- Formålet var aldrig nogensinde at give mig et job. Formålet var at se, hvor meget jeg egentlig kunne, hvilket var ingenting. Det var absurd – hele forløbet var absurd. Jeg kunne jo kun gå 100 meter, hvordan skulle jeg kunne passe et job, siger Stefan Czartoryski og tilføjer:

- Jeg havde inden ressourceforløbet undersøgt, om jeg måtte være på et plejehjem tættere på mig selv. Et sted, hvor jeg kunne gå hen. Men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre, fortalte kommunen. I stedet skulle jeg tranporteres i taxa frem og tilbage hen til et sted, hvor jeg arbejde i højest 30 minutter. Det var meningsløst!