Samfund

Mary sætter tidligt ind: Vuggestuebørn skal lære ikke at mobbe

Forskning viser, at jo før man sætter ind over for mobning, jo mindre bliver både de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Derfor er Mary Fonden og Red Barnet nu klar med en ny udgave af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi målrettet de 0-3-årige.

Trygge børnefællesskaber

- STOP! Siger Søren Marcussen og holder den ene hånd foran sig. Han er to år gammel og har lært, at man kan bruge stop-tegnet, hvis nogen driller eller legen bliver for voldsom. Det er et af redskaberne i det nye antimobbeprogram, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.

Sådan undgår du, at dit vuggestuebarn mobber

Sådan undgår du, at dit vuggestuebarn mobber

  • Støt dit barn i at lege på kryds og tværs med de andre børn i institutionen.
  • Tal ikke dårligt om andre børn i institutionen eller om deres forældre og personalet.
  • Tag godt imod nye børn på i institutionen.
  • Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater.
  • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres børns problemer.

- Helt overordnet, så vil vi gerne forebygge mobning og det gør man ved at opbygge nogle gode og trygge børnefællesskaber i institutionerne, hvor børnene ved, at her er vi ordentlige overfor hinanden og her kan vi være trygge og vi er gode venner, fortæller Red Barnets anti-mobbeekspert Signe-Marie Paludan.

Venskaber forebygger mobning

Det nye antimobbeprogram til de 0-3-årige er udviklet på baggrund af erfaringerne fra ni års arbejde med Fri for Mobberi i børnehave og skole. Materialerne er i dag udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 procent af landets indskolinger. Med input fra dagplejere og vuggestuepædagoger er det nu blevet målrettet de aller mindste, for når man hjælper børn med at være gode kammerater, fra de er helt små, så styrker det forebyggelsen af mobning på længere sigt.

- Vi ved, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber mobning senere, grundlægges i børnenes tidlige år og udvikles videre i skolen. I arbejdet med Fri for Mobberi er det blevet tydeligt, at det giver mening at sætte fokus på relationer, så snart et barn begynder at have en dagligdag med jævnaldrende, siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Pædagoger er rollemodeller

Maskotten Bamseven og principperne fra massageprogrammet ’Den man rører ved, mobber man ikke’, der er kendt fra Fri for Mobberi til de større børn, går igen i materialerne til de mindste. Men i den nye udgave kan pædagogisk personale og dagplejere også lære om eksempelvis fordelene ved at kommunikere med babytegn. Vuggestue- og dagplejebørn er endnu for små til bevidst at mobbe andre børn. De lærer gennem samværet med voksne. Derfor fokuserer den nye version af Fri for Mobberi også på at klæde pædagogisk personale på til at støtte børn i udviklingen af deres sociale færdigheder, så de senere har de bedste forudsætninger for at blive en god ven.

- Det handler blandt andet om, at gå ind og vise, hvordan man er en god ven, men også om at have en god tone i personalegruppen. Man ved at det smitter af på børnene, hvis der eksempelvis er en grim tone blandt personalet, så er det noget børnene de hører og det er noget de vil kopierer, fortæller Signe-Marie Paludan.

Venner giver trivsel

Venskaber er allerede hos helt små børn afgørende for deres daglige trivsel og deres tilværelse fremover. Norske studier af venskaber mellem toårige viser, at de har lige så stor betydning for barnets liv, som venskaber mellem voksne har for voksnes liv.

- Børn har brug for gode venner for at trives og udvikle sig i en positiv retning – uanset alder. Måden, et barn bliver mødt af de voksne og de andre børn i vuggestuen eller dagplejen, er afgørende for barnets trivsel og samvær med andre børn – både her og nu, men også fremadrettet, siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.