Fyret entreprenør: Vi advarede Banedanmark mange gange

Strukton Rail mener ikke, at Banedanmark kan skyde skylden for togforsinkelser over på selskabet. Tidsplanen var for stram, siger selskabet.

Strukton Rail udtrykker overraskelse over, at Banedanmark har valgt at opsige kontrakten på sporarbejdet over Østfyn.

Entreprenørfirmaet er ikke parat til at tage skylden for de forsinkelser, som den danske togdrift blev ramt af i Kristi himmelfartsferien og i pinsen.

Firmaet understreger, at man mange gange havde advaret Banedanmark om, at tidsplanen var meget stram:

- Under planlægningen sammen med Banedanmark har vi gentagne gange påpeget, at der var stor risiko for at løbe ind i forsinkelser på projektet på grund af de komprimerede tidsplaner, siger Strukton Rail i en pressemeddelelse.

-Vi anfægter, at forsinkelserne i hovedsagen skyldes entreprenørens forhold, alene med henvisning til de mange ændrede forhold arbejdet har måttet udføres under, skriver selskabet.

Banedanmark meddelte for kort tid siden, at man havde besluttet at afbryde samarbejdet med Strukton Rail.

 - Strukton Rail har ikke levet op til den kontrakt, som vi havde indgået, og det har både påvirket passagerer og godsoperatører på den danske jernbane. Strukton har kontrakt på resten af sommerens sporarbejde på Fyn, men vi har ikke længere tillid til, at de kan løfte opgaven. Derfor har vi i dag valgt at opsige samarbejdet, siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark og fortsætter:

 - Strukton har kontrakt på resten af sommerens sporarbejde på Fyn, men vi har ikke længere tillid til, at de kan løfte opgaven. Derfor har vi i dag har valgt at opsige samarbejdet, siger Steen Neuchs Vedel.

Kontrakten mellem Banedanmark og firmaet har en værdi på 265 millioner kroner, og Strukton Rail varsler nu et økonomisk efterspil.

-Vi tager det til efterretning, og igangsætter nu arbejdet med at opgøre de økonomiske konsekvenser heraf, skriver selskabet.