Samfund

Haveejere tvinges til at droppe populært ukrudtsmiddel

Der er allerede en kamp i gang for at få Roundup forbudt i landbruget. Nu flytter kampen over i danskernes baghaver.

Rent vand i hanen er ikke en selvfølge.

Derfor bliver flere haveejere i Østjylland nu tvunget til at droppe ukrudtsmidlet Roundup og fjerne deres ukrudt med knofedt. 

Det skal ske for at beskytte regionens grundvand.

- Det har jeg aldrig brudt mig om at bruge. Det er jo en form for gift, siger pensionist Jytte Gammelgaard, der bor i Beder og knokler for at holde skvalerkålen borte fra sin forhave, til TV 2 Østjylland.

Hendes kvarter er et af de første i regionen, der får et brev i postkassen med et direkte påbud mod at bruge sprøjtemidler og pesticider som Roundup i kampen mod ukrudtet.

- Så må vi jo håbe, at folk retter ind efter det, siger Jytte Gammelgaard.

Grundvand forurenes roundup

Der er allerede en kamp i gang for at få Roundup forbudt i landbruget.

Men haveejernes brug af Roundup er også et problem for drikkevandet. Og brevet med pesticid-forbuddet kommer, fordi Jytte Gammelgaard og hendes naboer bor i et såkaldt sårbart område tæt på en drikkevandsboring.

- Grundvandsressourcerne nede i jorden skelner jo ikke mellem, om det er en landmand eller nogle villahaver, der bor ovenpå, siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Og det centrale er, at vi ikke skal bruge sprøjtegifte, de steder hvor der er en fare for, at sprøjtegifte forurener vores drikkevand, siger rådmanden.

Kommuner klar med planer

Også andre kommuner i Danmark end Aarhus følger snart trop med indsatser for at sikre rent drikkevand.

Grundvandet er netop blevet kortlagt og sårbare områder på 5.000 km2 udpeget. Det svarer til den del af Jylland, er ligger nord for Limfjorden.

Derfor er kommunerne nu blevet pålagt at lave indsatsplaner for at fremtidssikre grundvandet. Grundvandskort over din del af Danmark kan du se her.