Whistleblower

OVERBLIK: Disse sager blev afsløret af whistleblowere

Forsikringsselskab brugte såkaldt tæskehold til at skræmme kunder afslører TV 2-programmet "Whistleblower". Læs om andre whistleblower-sager her.

En whistleblower er betegnelse for en person, der "sladrer" om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er eller har været ansat eller på en anden måde involveret.

Fakta om Whistleblower-program

Nogle af de vigtigste afsløringer i de senere år kommer fra whistleblowere.

De har haft et unikt kendskab til kritisable forhold, der – uden dem – formentlig aldrig ville være kommet til offentlighedens kendskab.

Whistleblowernes rolle i samfundet er således vigtigere end nogensinde, og TV 2 stiller sig til rådighed for en nærmere undersøgelse af kritiske, væsentlige og samfundsrelevante forhold.

TV 2 tager kildebeskyttelsen dybt alvorligt og har sikret en ordning, så man om nødvendigt kan henvende anonymt, hvis man sidder inde med en sådan viden.

Se mere på http://whistleblower.tv2.dk/

Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende er underlagt en eller anden form for tavshedspligt, som vedkommende tilsidesætter.

Betegnelsen whistleblower er engelsk og stammer fra den praksis, der udøves af engelske bobbies (politimænd), som blæser i fløjten, når de observerer en lovovertrædelse.

OVERBLIK: Disse sager blev afsløret af whistleblowere

  1. Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen var journalisten Nils Ufers kilde, der fik tamilsagen til at rulle.

  2. Frank Grevil, tidligere dansk efterretningsagent, gik til offentligheden med fortrolige dokumenter fra Forsvarets Efterretningstjeneste. De viste, at der ikke var belæg for at sige, at Iraks Saddam Hussein med sikkerhed havde masseødelæggelsesvåben.

  3. En intern "whistleblower" kontakter i 2012 Dong Energys bestyrelsesformand Fritz Schur med oplysninger om, at der foregår usædvanlige ting omkring aflønningen af en række af Dongs medarbejdere. Schur sætter en advokatundersøgelse i gang. Bestyrelsen holder efterfølgende møde og beslutter, at administrerende direktør Anders Eldrup må forlade sin stilling.

  4. Edward Snowden afdækkede i 2013, hvordan efterretningsorganisationen National Security Agency (NSA) overvåger amerikanske borgeres telefoner og internet-færden. Snowden har tidligere arbejdet for både NSA og CIA og har derfor et indgående kendskab til efterretningstjenesternes metoder.

  5. Jeffrey Wigand, amerikansk kemiker og tidligere vicepræsident for forskning og udvikling hos tobaksfabrikanten Brown & Williamson afslørede den amerikanske tobaksindustri.

  6. William Mark Felt, også kendt som "Deep Throat", den hemmelige kilde som førte til oprulning af Watergate-skandalen i USA, der kostede Richard Nixon præsidentposten.

  7. Hjemmesiden WikiLeaks lanceret i december 2006 af den australske journalist Julian Assange, har systematiseret whistleblowing, ved at publicere lækkede dokumenter fra regeringer og andre organisationer, og sikrer samtidig kilden anonymitet.