Samfund

Misbrugte børn lægger sag an mod kommuner

En stribe af sager, hvor misbrugte børn sagsøger kommuner er på vej. Fem rejses inden for det kommende år, skriver Jyllands-Posten.

En ny type retssager vil blive almindelige herhjemme i løbet af det næste års tid.

Personer, der er blevet misbrugt seksuelt eller har været udsat for grov vold eller mishandling, da de var børn, vil kræve erstatning af deres hjemkommuner for ikke at have ført tilsyn eller have reageret tilstrækkelig ansvarligt på underretninger.

Ifølge Børns Vilkår vil fem sager være parate til at blive bragt for en domstol inden for et års tid, og omkring 20 andre sager er under vurdering, siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl:

- Vi ønsker at få undersøgt, om kommunen gjorde det, den skulle, for at hjælpe barnet dengang. Er det ikke tilfældet, skal kommunen gøres erstatningspligtig for den skade, der er forvoldt mod børnene.

Første sag i december

Den første sag ventes at komme for retten i december. Den omhandler fire søstre, der var udsat for enten seksuelt misbrug eller vold fra en plejefar. De anklager den tidligere Skælskør Kommune, nu Slagelse Kommune, for at have svigtet sit tilsyn og for ikke at have reageret på underretninger om overgrebene.

Slagelse Kommune har allieret sig med kommunernes forening, KL, der har sat et stort advokatfirma på sagen.

I første omgang havde advokatfirmaet forsøgt at få vurderet spørgsmålet om forældelse særskilt, men det har Østre Landsret afvist.

Borgmester Stén Knuth (V) fra Slagelse Kommune siger:

- Jeg havde meget gerne løst sagen ved at yde en erstatning til søstrene, men det er ikke muligt inden for lovens rammer.

Den vurdering bekræfter kontorchef Karsten Thystrup fra det juridiske kontor i KL.

Nødvendigt

Lektor i socialret ved Københavns Universitet Stine Jørgensen anser det for rigtigt og nødvendigt, at sagerne kommer for en domstol.

- I Danmark ligger den juridiske forpligtelse for at sikre det enkelte barns velfærd hos kommunerne. Hvis en kommune ikke har levet op til den forpligtelse, som det er tilfældet i disse grusomme sager, er det rimeligt, at der nu rejses et erstatningskrav mod disse kommuner, siger Stine Jørgensen til Jyllands-Posten og tilføjer:

- Der er en kæmpe ulighed i kommunernes og børnenes adgang til retssystemet i disse sager. Børnene gennemfører typisk sagerne med det lave honorar, der gives efter reglerne om fri proces, hvorimod kommunerne, ofte sammen med KL, bruger enorme beløb på advokatomkostningerne.