Whistleblower

Forsikringsselskab brugte ’tæskehold’ mod kunder: Vi snød dem for erstatning

”D’herrer ’tæskehold’ - it’s all yours” - sådan skrev ledelsen i Husejernes Forsikring i interne mails, når besværlige forsikringssager skulle løses.

Et af Danmarks hurtigt voksende forsikringsagenturer, Husejernes Forsikring, har benyttet en særlig gruppe medarbejdere til at kyse sine kunder – og derved undgå at udbetale store forsikringssummer.

Det indrømmer tidligere medejer af Husejernes Forsikring Morten Søgaard torsdag aften i TV 2-programmet ’Whistleblower – Forsikringer med beskidte metoder’. Her afslører flere tidligere medarbejdere, hvordan de systematisk har medvirket til at snyde forsikringskunder.

Morten Søgaard fortæller i programmet om sin særlige rolle i firmaets skadesafdeling, og han erkender at have snydt en række kunder for den dækning, de i virkeligheden var berettiget til.

- Vi skulle ud og presse kunden til at tage i mod et billigere tilbud eller sige: ”du kan da godt se, at det her ikke en skade.” Også selv om vi mente, at kunden havde ret til en dækning, fortæller Morten Søgaard.

Fakta om Whistleblower-program

Nogle af de vigtigste afsløringer i de senere år kommer fra whistleblowere.

De har haft et unikt kendskab til kritisable forhold, der – uden dem – formentlig aldrig ville være kommet til offentlighedens kendskab.

Whistleblowernes rolle i samfundet er således vigtigere end nogensinde, og TV 2 stiller sig til rådighed for en nærmere undersøgelse af kritiske, væsentlige og samfundsrelevante forhold.

TV 2 tager kildebeskyttelsen dybt alvorligt og har sikret en ordning, så man om nødvendigt kan henvende anonymt, hvis man sidder inde med en sådan viden.

Se mere på http://whistleblower.tv2.dk/

Ud over at have officiel titel som salgschef fungerede Morten Søgaard også som leder af den gruppe medarbejdere, der blev sat til at håndtere disse sager, som potentielt kunne løbe op i store beløb.

I interne mails, som TV 2 er i besiddelse af, fremgår det, at ledelsen i Husejernes Forsikring, selv omtaler gruppen som et ’tæskehold’.

- Folk har ikke forstand på ejerskifteforsikring. Hvis de får en afvisning, så er der 60-70 procent af dem, der siger, ”det var ærgerligt”, og så dropper de sagen. Sådan har vi holdt skadesprocenten nede, siger Morten Søgaard.

Tæskehold skulle lukker sagerne

Den nu tidligere medejer erkender, at det kan have konsekvenser for ham selv at stå frem, men han mener alligevel, at hans viden skal ud i offentligheden.

- Når man ligefrem går ind og laver direkte løgnehistorier og kører mod etiske regler og lovgivning, så vil jeg ikke være med længere.

Han har været det mest modbydelige menneske. Vi har haft vågne nætter, fordi de var kyniske.

kunde hos Husejernes Forsikring om Morten Søgaard

TV 2 har været i kontakt med to tidligere chefer for skadesafdelingen i Husejernes Forsikring, som begge bekræfter kendskab til ’tæskeholdet’.

- Tæskeholdets rolle var at få lukket sagerne. Sørge for de ikke kom i pressen, og sørge for at der ikke var et langt sagsbehandlingsforløb, som efterfølgende kunne ramme os, fortæller den tidligere skadeschef Nanna Rambøl.

Politianmeldte kunde for at undgå stor udbetaling

TV 2 har talt med en af de kunder hos Husejernes Forsikring, der har haft besøg af Morten Søgaard og ’tæskeholdet’. Han er i dag stadig vred over behandlingen.

- Han har været det mest modbydelige menneske. Vi har haft vågne nætter, fordi de var kyniske. Han kørte rundt med os – som katten, der leger med musen. Han har været en djævel over for os, siger kunden, der ikke ønsker sit navn frem.

I dag er det ubehageligt for Morten Søgaard at høre kundens beskrivelse af oplevelsen, som han dog sagtens kan nikke genkendende til.

- Vi håbede jo, at han opgav kravet om den store dækning. Hvis vi kunne spare omkring 800.000 kroner, så ser det rigtig fornuftigt ud i vores skadesforløb, forklarer Morten Søgaard.

I den konkrete sag, stod kunden med en stor skadessag på sit nykøbte hus. Efter de indledende besøg hos kunden sendte Morten Søgaard en intern mail til direktør Jens Hansen. Her skriver han, at de pressede kunden ”så godt de kunne”, men at ”det er en virkelig voldsom skade”, og at de ”100 procent sikkert vil tabe en sag i ankenævnet, da den er helt gal”.

Opgaven blev derfor at undgå udbetaling. Husejernes Forsikring fandt mangelfuld dokumentation for udbedring af et tidligere dækket skadesforhold, så i stedet for at udbetale den store erstatning, blev forsikringstageren politianmeldt for bedrageri.

Politiet efterforskede sagen, men fandt ikke frem til, at der er foregået noget ulovligt. Trods det fastholdt Husejernes Forsikring anklagen og nægtede stadig at udbetale de knap 800.000 kroner. I stedet tilbød de kunden 500.000 kroner, hvis han slog til inden for otte dage.

Frygtede at kunde gik til Ekstra Bladet

Det var den tidligere skadeschef Nanna Rambøl, der blev sat til at politianmelde kunden. I dag har også hun det dårligt med sin rolle i sagen.

- Det handler om at køre forsikringstageren træt. I stedet for at drive virksomheden efter de retningslinjer, der er for området, bliver den drevet efter, at de ressourcestærke forsikringstagere har en bedre ret end de ressourcesvage forsikringstagere, fortæller Nanna Rambøl.

Da kunden nægtede at acceptere en markant lavere udbetaling, end han mente at have krav på, blev Husejernes Forsikring tilsyneladende bekymret. I en intern mail skrev direktør Jens Hansen, at sagen med den politianmeldte kunde nu nærmere var ”en ’kommunikations-sag’ end en decideret skadessag”, og at han ikke håbede, ”at kunden gik til Ekstra Bladet”.

- Direktionen havde en vrangforestilling om, hvordan loven skulle tolkes. Og selv om jeg og to uvildige advokater sagde noget andet, ønskede direktionen at fortsætte, siger Nanna Rambøl.

Whistleblowere: Derfor står vi frem

Chanda Sonne

Chanda Sonne

28-årige Chanda Sonne er tidligere kommunikationschef i Husejernes Forsikring.

Hun arbejder i dag som projektansvarlig i privat virksomhed.

- Jeg har en viden, som skal ud. Jeg kan ikke lægge bag mig at flere tusinde kunder bliver ført bag lyset.

Foto: TV 2

Pernille Olsen

Pernille Olsen

31-årige Pernille Olsen er tidligere ansvarlig for policeafdelingen i Husejernes Forsikring.

Hun er i dag sygemeldt efter at have gennemgået en større operation.

- Jeg føler ikke, jeg gør noget forkert ved at stille mig frem, selvom jeg har skrevet under på en tavshedspligt, da jeg blev ansat. Man bør kunne stole på sit forsikringsselskab, men det kan man ikke i det her tilfælde.

Foto: TV 2

Morten Søgaard

Morten Søgaard

37-årige Morten Søgaard er tidligere medejer af Husejernes Forsikring og havde officielt titel af slagschef og var ansvarlig for firmaets ’tæskehold’.

Han er i dag helt ude af firmaet og arbejder som selvstændig.

- Jeg stiller mig frem, for når man ligefrem laver løgnehistorier og kører mod etiske regler og lovgivning, så vil jeg ikke være med længere. Jeg startede med at prøve at tage den internt ved at hive fat i vores bestyrelse, men jeg hørte aldrig tilbage fra dem.

Foto: TV 2

Nanna Rambøl

Nanna Rambøl

31-årige Nanna Rambøl er tidligere skadeschef i Husejernes Forsikring, hvor hun blev ansat som nyuddanet jurist.

Hun arbejder i dag i et andet forsikringsselskab.

- Jeg havde ingen erfaring med forsikringsarbejde, da jeg blev ansat. Det er let at arbejde, så længe du tror på det. Så længe du tror, du gør det rigtige. Men der kom en erkendelsesfase, hvor man begyndte at tvivle på, om de retningslinjer, du fik fra direktionen, var korrekte. Af skade bliver man klog, og med den viden, jeg har i dag, kan jeg se, at jeg har været med til at snyde kunder.

Foto: TV 2

TV 2 har i alt talt med syv tidligere ansatte, som bekræfter kritisable forhold under deres ansættelse i Husejernes Forsikring. Blandt kilderne, som har ønsket at være anonyme, er blandt andre en tidligere skadeschef og en tidligere salgschef.

Godt et halvt år efter politianmeldelsen valgte Husejernes Forsikring alligevel at udbetale de knap 800.000 kroner til forsikringstageren, da deres advokat mente, at de i sidste ende ville tabe en eventuel retssag.

Efter TV 2 har forevist interne mails til kunden om håndteringen af hans sag, har Husejernes Forsikring valgt at betale yderligere dækning til kunden.

Tæskehold skulle opfattes ”humoristisk”

Hverken direktør i Husejernes Forsikring, Jens Hansen, eller bestyrelsesformand og tidligere direktør for Codan Forsikring, Jens Erik Christensen, har ønsket at stille op til et interview.

I et skriftligt svar henviser de til, at det ikke lykkedes kunden i den konkrete sag at dokumentere udbedringen af den mindre skade, som var baggrund for politianmeldelsen, i en efterfølgende retssag. Dommen slog dog fast, at Husejernes Forsikring ikke havde ret til at tilbageholde erstatningen på de knap 800.000 kroner, og selskabet blev derfor dømt til at betale renter for de mange måneder uden udbetaling.

I svaret beklager Husejernes Forsikring, hvis betegnelsen ’tæskeholdet’ kan misforstås af udefrakommende. De understreger, at firmaet ikke længere bruger udtrykket tæskehold, men at navnet udelukkende skulle opfattes ”humoristisk”.

Selskabet afviser desuden enhver form for snyd med kunders skadessager.

- Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S har ingen økonomisk interesse i uberettiget at afvise forsikringsdækning, da vi alene er et agentur, og vi har ikke haft interesse i at forhandle urimeligt med vores kunder, lyder det i svaret.

I påsken 2016 døde direktør Jens Hansen af naturlige årsager. Bestyrelsesformand Jens Erik Christensen er derfor indtrådt som fungerende direktør for Husejernes Forsikring. Trods nye henvendelser har han afvist at stille op til interview, indtil efter programmet har været sendt torsdag aften.