Samfund

Handlingsplan skal holde ældre fra sygehusene

Færre ældre patienter skal på sygehus, hvis det står til både regionerne og sundhedsminister Sophie Løhde.

Tirsdag starter forhandlingerne om anden halvdel af den handlingsplan, der sidste år blev indført for at forbedre forholdende for ældre, medicinske patienter. Både regionerne og regeringen fokuserer på, at holde de ældre ude af sygehusene.

Samlet skal 805 millioner kroner bruges på nye initiativer. Hvad præcist skal forhandles på plads af regeringen og partierne bag finansloven.

- Den rejse gennem sundhedsvæsenet, som de ældre medicinske patienter oplever lige nu, er fyldt med både huller og bump på vejen. Det går ikke.

- Vi skal kunne tilbyde en sammenhæng og en omtanke, som lever op til de ældres forventninger, og rejsen skal være på patientens præmisser, skriver sundhedsminister Sophie Løhde i en meddelelse forud for forhandlingerne.

Danske Regioner bakker op

Sygehusbesøg ser sundhedsministeren gerne forlader listen over destinationer på rejsen for de ældre, medicinske patienter.

- Udviklingen i behandlingen i sundhedsvæsenet går mod færre sengepladser på sygehusene og mere ambulant behandling.

- Derfor giver det rigtig god mening at styrke det borgernære sundhedsvæsen ved eksempelvis at øge kompetencerne hos sundhedsmedarbejderne ude i kommunerne, skriver Sophie Løhde.

Hos Danske Regioner, der driver landets sygehuse, er man meget enig. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser gerne, at der bliver sat fokus på genindlæggelser, hvor patienter efter en indlæggelse kommer tilbage inden 30 dage.

Ifølge TV 2 bliver omkring syv procent ældre akut indlagt mindre end 30 dage efter, at de er blevet udskrevet.

- Nedbringelsen af de unødvendige genindlæggelser er helt afgørende for både patienter og sygehuse. Vi skal tage udgangspunkt i det, der virker, og der håber jeg selvfølgelig, at forligsparterne vil finde midler, skriver Bent Hansen.

Ifølge Danske Regioner er det på Aarhus Kommunehospital lykkedes at mindske antallet af genindlæggelser med små 50 procent. Det så Bent Hansen gerne, der kom til penge til at brede ud til hele landet.