Samfund

Elever protesterede over mobilforbud – men så begyndte de at tale sammen

Mange danske skoler må lave regler for at undgå forstyrrende mobiltelefoner i skoletiden. I Fredericia har et totalforbud skabt glæde blandt eleverne.

På Sct. Knuds Skole i Fredericia indledes skoledagen som altid med fællessang i skolens gymnastiksal. Men fra og med dette skoleår skal eleverne hver morgen også igennem et andet ritual.

Her indsamler skolen alle elevers mobiltelefoner i en særlig metalkuffert, som afleveres på skolens kontor. Først når sidste undervisningstime ringer ud, leveres telefonerne tilbage i klassen.

Da skolen indførte totalforbuddet, protesterede eleverne voldsomt, og elevrådet sendte et protestbrev til skoleledelsen, hvor de argumenterede imod ordningen.

- Jeg blev rigtig irriteret og syntes, at det var en dårlig regel. Mange af os troede faktisk, at det var for sjov, siger Iben Jochumsen, der går i 8. klasse på skolen.

Men det var det ikke. Forbuddet har nu været hverdag i snart et år, og imens har eleverne lavet en kovending  – i dag er de faktisk ligefrem glade for den mobilfri skoledag.

- I starten manglede man den, nu tænker jeg slet ikke over det, siger Iben Jochumsen.

Mange skoler har mobilregler

En stikprøve blandt 153 skolebestyrelsesformænd, som TV 2 har foretaget i samarbejde med foreningen Skole og Forældre, viser, at 63 procent af de adspurgte skoler i dag har en eller anden form for mobilpolitik. Enten i undervisningen, frikvarteret eller for udvalgte steder på skolen.

Fakta - undersøgelse om mobilregler i skolen

Stikprøven er lavet af TV 2 og foreningen Skole og Forældre som spørgeskemaundersøgelse blandt landets 1200 formænd for skolebestyrelserne.

Heraf besvarede 153 spørgeskemaet.

39 % har forbud mod brug af mobiltelefoner i undervisningen.

9,9 % har forbud mod brug af mobiltelefoner i frikvartererne.

28,4% har andre tiltag, eksempelvis mobilfri zoner.

34,8 % har ingen generel praksis på området.

Efter en periode, hvor telefonerne kom mere ind i skolen, fordi det gav mening, er tendensen nu, at man bevæger sig den anden vej, fordi telefonerne er kommet til at fylde for meget.

- Men når man laver forbud eller begrænsninger, er det vigtigt, at man også taler med børnene om, hvad mobilen gør i undervisningen. Så får vi den digitale dannelse i fokus og dermed også en forståelse for, hvornår telefonen er god at have, og hvornår den har bedst af at blive i tasken, siger Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre.

Telefonen i hånden fjerner fokus

På skolen i Fredericia fortæller skoleleder Joachim Grundtvig, at formålet med mobilforbuddet her har været at få mere fokus på, hvad skolen handler om – både fagligt og socialt – og effekten kan mærkes:

- Der er kommet mere fokus på undervisningen, mere boldspil i skolegården, de store elever er i højere grad ude og få frisk luft, og der er færre konflikter med lærerne, siger han.

Eleverne mærker også tydeligt forskellen i frikvartererne.

- I stedet for at sidde med hovedet ned i hver vores skærm, er vi mere sammen og laver noget aktivt sammen - for eksempel at spille kort eller at være udenfor, hvis vejret er godt, siger Iben Jochumsen.

Klassekammeraten Kasper Rødtnes oplever, at han nu snakker meget mere med sine kammerater, end før mobilforbuddet trådte i kraft.

- Når du altid har en telefon på dig, kan du ikke koncentrere dig i særlig lang tid ad gangen. Du sidder hele tiden og tænker på, om der kommer et nyt opslag på Facebook, siger han.

Mobilen trak som en magnet

Fredericia-elevernes beskrivelser stemmer meget godt overens med en undersøgelse fra Syddansk Universitet, hvor ph.d.-studerende Charlotte Skau Pawlowski har undersøgt børns aktivitet i frikvarterne.

I undersøgelsen svarer mange børn, at de oplever mobiltelefoner som en barriere for at være sammen og for at være fysisk aktive i pauserne.

Nogle oplevede, at der aldrig var nok, der gad spille fodbold, så man måtte opgive at stille hold, mens en dreng fortalte, at mobilen tiltrak ham som en magnet – han kunne simpelthen ikke lade den være.

- Jeg synes, det er særdeles interessant, at børnene selv synes, det er et problem, og at de selv italesætter, at de har brug for hjælp til ikke at bruge deres mobiltelefon i frikvarteret, siger Charlotte Skau Pawlowski.

Men går man glip af noget?

På Sct. Knuds Skole i Fredericia glædes også 8.klasse-eleven Cecilie Frost over de mærkbare forbedringer ved en skoledag uden mobiltelefoner.

- Det er meget bedre nu, og når vi kommer ind til timen, er vi meget mere fokuserede, end vi var før, siger hun.

Alle eleverne, som TV 2 har talt med, er efter mobilforbuddet blevet meget mere opmærksomme på, hvor meget telefonen var kommet til at fylde i deres hverdag. Eksempelvis mener Cecilie Frost i dag ikke, at hun er lige så afhængig af sociale medier som Facebook som tidligere.

- Når man får mobilen tilbage sidst på dagen, kan man jo se, hvad man er gået glip af - men alligevel ikke rigtig er gået glip af, siger Cecilie Frost.