Mor til barn med autisme: Kommuner giver bevidst afslag på hjælp

Forældre til børn med autisme må ofte gennem Ankestyrelsen for at få den hjælp, de har ansøgt kommunen. Bevidst handling, lyder det fra forælderpar.

- Jeg føler, kommunen har trukket vores sager i langdrag. Alt det, vi har søgt om, har de afvist for at undgå at skulle betale noget. Om de har kunnet se, at vi havde brug for hjælp eller ej, så får man fornemmelsen af, at det her handler om økonomi.

Fakta om autisme

Autisme er en fællesbetegnelse for forskellige former for udviklingsforstyrrelser.

Personer med autisme har som regel problemer inden for tre områder, som kaldes ”triaden”:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil 

De forskelige diagnoser inden for autismespektret er bl.a.: 

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
  • Aspergers syndrom

Eksperter anslår, at omkring 50.000 danskere – dvs. 1 ud af 100 – har autisme i en eller anden form.

Kilde: Autismeforeningen

Sådan lyder det fra Sanne Hertz Winther. Hun er mor til femårige Thomas, der er infantil autist, og hun har sammen med hendes mand, Marc, flere gange søgt om hjælp fra kommunen til at kunne klare deres søn. Men mange gange har de oplevet at få afslag - noget, der ifølge familien er sket bevidst fra kommunens side.

Familien har hos Fåborg-Midtfyn Kommune blandt andet søgt om hjælp til aflastning i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste. Og det har tæret på kræfterne hos den allerede hårdtprøvede familie, hver gang de har fået afslag.

- Det er rigtigt hårdt at have et barn som Thomas, men det hårdeste har faktisk været kampen med kommunen. Man bliver så skuffet hver eneste gang, man får et afslag, og det gør bare så ondt, fortæller Sanne Hertz Winther.

- Kommunen kan spare mange penge

Mange familier, hvor man har autisme tæt inde på livet, ansøger om forskellige former for hjælp hos kommunerne i hele landet. Og fælles for mange af familierne er, at de i sidste ende får hjælp, men at vejen dertil har været lang. Det viser en ny rundspørge, som TV 2 har lavet og som du kan se i grafikken her: 

Man anslår, at der er 50.000 danskere, som har autisme - alle med forskellige udfordringer i forskellige grader, men fælles for en del af de pårørende er, ifølge Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme, at det er hårdt.

- Jeg tror, de færreste forstår, hvor stor en belastning, det er for en familie.  

Spørger man Heidi Thamestrup, så er hun ikke i tvivl om, hvorfor så mange familier oplever at få et afslag, når de ansøger om støtte til deres handicappede barn.

- Der tegner sig et billede af, at kommunerne bevidst giver afslag til familier, der søger hjælp. Fordi kommunerne ved, at der går lang tid, før en sag vil være færdigbehandlet i Ankestyrelsen. Hvis det nu tager et år for en sag at blive behandlet i Ankestyrelsen, så er det jo eventuelt rigtig mange penge, som en kommune kan spare, hvor de ikke behøver at hjælpe familien.

Fordobling i antallet af sager

Hos den Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), som er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet, rådgiver man borgere på handicapområdet i sager, hvor man for eksempel føler sig uretfærdig behandlet af kommunen.

Der vil være sager, hvor vi ikke rammer rigtigt

Thomas Adelskov, formanden for Social- og Sundhedsudvalget i KL (S)

Ifølge tal fra DUKH er antallet af sager, der involverer personer med autisme, mere end fordoblet fra 2012 til 2015.

I 2012 rådgav DUKH i 256 sager, der for eksempel drejer sig om Servicelovens bestemmelser om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og særlig støtte i hjemmet. Antallet af sager er steget hvert år siden 2012 og i 2015 var man oppe på 530.

KL: Ingen spekulation i besparelser

Hos Kommunernes Landsforening medgiver formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Thomas Adelskov (A), at kommunerne ikke altid drager den rette konklusion i sager, hvor forældre til autister søger om støtte.

- Det er komplicerede sager, fordi det er meget individuelt - autisme er forskelligt, og der er forskellige behov i familierne. Og samtidig er lovgivningen også meget kompliceret. Og det gør jo alt i alt, at ind imellem vil der være sager, hvor man ikke rammer rigtigt, og borgerne så får medhold i Ankestyrelsen.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget afviser dog anklagen om, at kommunerne bevidst skulle give afslag på ansøgninger om hjælp.

- Det er ikke sådan, at kommunerne spekulerer i det.

Ifølge Thomas Adelskov (S), så betyder sagerne, der ender i Ankestyrelsen, at man fremadrettet bliver bedre til at håndtere de sager, der kommer.

- Når der kommer afgørelser fra Ankestyrelsen, så lærer man af det i kommunen. Vi lærer også af det imellem hinanden i kommunerne. Og dermed så bliver vi også skærpet og skarpere på at ramme de rigtige afgørelser.

- Jeg håber på, at vi ikke skal have mere hjælp

Familien Hertz Winther fra Fåborg fik i seneste omgang hjælp efter at have været igennem Ankestyrelsen, som besluttede, at kommunen skulle lave en børnefaglig undersøgelse af deres søn Thomas. Den endte med, at kommunen bevilligede mere aflastning til familien.

- Det er en fantastisk følelse af, at det vi har kæmpet for lykkedes, og at vi faktisk blev hørt, fortæller Sanne Hertz Winther.

For familien handler det ikke om, at de skal have en masse hjælp for evigt. Men de ønsker, at deres femårige Thomas kan få nok støtte nu til på sigt at kunne klare sig uden.

- Jeg håber på, at vi ikke skal have mere hjælp, og jeg håber på, at vi kan komme af med hjælpen igen, men sådan som det er nu, er det i hvert fald nødvendigt for, at tingene lykkes.

Fåborg-Midtfyn Kommune har ikke ønsket at lade sig interviewe til TV 2.

TV 2 sender i aften klokken 20 dokumentaren "Da autismen ramte os," hvor du blandt andet kan møde familien Hertz Winther.

Autismespektret

I dette spektre har man fem kategorier, hvor autisten kan placeres.

Infantil autisme

Infantil autisme

Infantil autisme er ofte børn, hvor man relativt tydeligt kan se, at de har autisme, og det er inden de er fyldt tre år. For eksempel kan det være, at de altid stiller deres legetøj på række og er meget stereotype i deres måde. Typisk er det også de børn, der har lav IQ i forhold til deres alder. Mennesker med infantil autisme vil altid have vanskeligheder inden for alle områder af triaden.

Foto: TV 2

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse andet

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse andet

Denne kategori ligger midt i spektret, fordi det hverken kan kategoriseres som autisme eller aspergers. Det er tit nogle børn, som kan være meget sårbare eller har nogle meget store reaktioner, hvor de bliver meget kede af det. De er typisk meget opmærksomme på andre menneskers stemninger uden at kunne forstå dem og tolke dem. 

Foto: TV 2

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret er folk, der ligger i en kategori, hvor man endnu ikke har fundet ud af, om de har diagnosen infantil autisme, aspergers syndrom eller gennemgribende udviklingsforstyrret andet. De venter på at blive defineret. 

Foto: TV 2

Atypisk autisme

Atypisk autisme

Atypisk autisme er en lidt kringlet kategori, fordi alle former for autisme er forskellige. Men i denne kategori har man endnu ikke fundet alle de parametre, der indikerer, at en person kan defineres som autist. Her vil der typisk mangle ét af områderne i triaden. 

Foto: TV 2

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom

Mennesker med aspergers syndrom er normal- eller højtbegavede. De kan altså ikke være retarderede. Folk med denne form for autisme har det til fælles, at man ikke har set nogle tegn på autisme, før de fyldte tre år. Dog vil de altid have problemer i alle tre områder af triaden. 

 

Aspergers syndrom bliver ofte opfattet som et selvstændigt handicap, men er en form for autisme. Man kan derfor være lige så handicappet af aspergers syndrom som af de andre typer autisme. Dette er en typisk misforståelse. 

Foto: TV 2