Forældre jubler over regeringens inklusion-udspil

Forældreorganisation er glade for, at regeringen nu ønsker at skrotte måltal for inklusion. Autismeforening er mere tilbageholdende.

Hvad er inklusion?

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i 2012 satte et mål om, at 96 procent af alle skolebørn i 2015 skulle modtage almindelig undervisning.

Det betød, at 10.000 specialbørn skulle over i almene folkeskoleklasser.

Formålet var, at flere børn fik en hverdag med et fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i specialklasser.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning

Regeringen vil droppe målsætningen om, at 96 procent af alle børn skal være en del af den almindelige folkeskole, og det er noget, der vækker glæde hos organisationen Skole og Forældre.

Udspillet kommer i forbindelse med, at et ekspertudvalg onsdag fremlægger sine anbefalinger til regeringen, og ifølge Landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, er det vigtigt at ændre fokus fra et bestemt måltal og i stedet interessere sig mere for at få klassefællesskabet til at fungere som en enhed.

- Det har altid handlet om tal og ikke ret meget om børn. Og det er det, vi skal tilbage til. At det handler om, at vi skal give børn et godt skoletilbud og ikke at nå et bestemt måltal.

- Inklusionen har virket, men i mange kommuner har det handlet om at nå op på 96 procent og så sige, at er det lykkedes, og så er det en succes. Men der, hvor det er lykkedes, er der, hvor man har kigget på, hvordan man får det til at fungere for det enkelte barn, der skal inkluderes, og hvordan får vi fællesskabet til at fungere. Det er det fokus, vi skal have, siger Mette With Hagensen til TV 2.

Hun mener, at det er vigtigt at begynde at tale anderledes om inklusion og børn med særlige behov.

- Det, der er vigtigt, er at vi holder op med at tale om ”de der børn” og omtaler børnene som nogen, der kommer ind og forstyrrer noget i den almindelige folkeskole. Vi skal ændre den måde, vi taler om inklusion på - fra at det handler om børn, til at det handler om fællesskaber, sådan så fællesskabet kommer til at fungere, så alle børn kan være en del af det.

- Et smart retorisk træk

En del af de børn, der ofte har særlige behov i folkeskolen, er børn med autisme. Formanden for organisationen Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, er enig i, at kommunerne skal ændre fokus, da folkeskolen ifølge hende ikke er gearet til børn med autisme.

- De har et socialt handicap og er derfor meget, meget afhængige af, at andre mennesker hjælper en med at komme ind i fællesskabet og deltage. Det er der ikke rigtig forståelse for i folkeskolen. Der mangler viden og det gør, at de her børn bruger alle deres kræfter op, siger hun.

En undersøgelse lavet af Landsforeningen Autisme, som TV 2 har fået indblik i, viser, at 30 procent af danske børn med autisme ikke går i skole i øjeblikket. 14 procent af dem har ikke været i skole i over et halvt år.

Selvom regeringen nu vil afskaffe måltallet for inklusion af børn i folkeskolen, mener Heidi Thamestrup ikke, at det vil ændre meget for de enkelte børn.

- Det giver jeg ikke så meget for, for jeg tænker, at det var et smart retorisk træk. Det er jo gratis at afskaffe et tal, så det er smart. Så går man folk lidt i møde, men i virkeligheden har det ikke den store betydning. For vi kender til mange kommuner, som har 100 procent inklusion, men som ikke har nogen effekt.