Samfund

Tre spædbørn smittet med MRSA på jysk sygehus

I øjeblikket er man i fuld gang med at opspore smittekilden og kortlægge mulige smitteveje for at forebygge yderligere smittespredning.

Sygehus Lillebælt har netop identificeret et udbrud af MRSA på Kolding Sygehus’ fødeafdeling. 

Det drejer sig om en sjælden variant, og den resistente bakterie er fundet hos fire kvinder, som har været indlagt efter fødslen - og desuden hos tre børn. Ingen af dem er længere indlagt. Det skriver Vejle Amts Folkeblad. 

- Der er tale om en bakterie, der normalt ikke cirkulerer i Danmark. Det er meget nyt, men som det ser ud nu, har vi en formodning om, at den kommer fra udlandet - måske Asien, vurderer Jens Kjølseth Møller, professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt. 

I gang med at opspore smittekilde

I øjeblikket er man på Sygehus Lillebælt i fuld gang med at opspore smittekilden og kortlægge mulige smitteveje for at forebygge yderligere smittespredning. Patienter, der har risiko for at være blevet smittet under indlæggelse på fødeafdelingen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, får et brev fra sygehuset med information om, hvordan de skal forholde sig. Sygehusets øvrige patienter har ingen grund til bekymring i forhold til den aktuelle situation.

- Men har man født inden for den seneste måneds tid, skal man være ekstra opmærksom. For der potentielt en mulighed for, at de kan være smittede. 

- Især skal kvinderne være opmærksomme på infektioner i brystet. Hos de fire ramte kvinder har man her fundet begyndende byldedannelse. Børnene har ikke haft de store gener, de har haft lidt puds i øjnene, fortæller Jens Kjølseth Møller, professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt. 

Kontakt egen læge

Oplever man ubehag, skal man i første omgang kontakte sin egen praktiserende læge, der ved mistanke vil sende patienten videre i systemet. Her vil man blive behandlet. 

- Det, der er lidt specielt ved den her type af MRSA, er også, at den her har ramt unge og friske mennesker. Det plejer den type bakterie ikke. Men det er også det gode ved det, for de kommer nemmere ovenpå igen, siger Jens Kjølseth Møller. 

MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus aureus. Det er en type stafylokokker, der er resistente overfor en lang række antibiotika.