Minister efter sur smiley til fødegang: Region Hovedstaden må tage ansvar

Arbejdstilsynet har givet Rigshospitalets fødemodtagelse og fødegang påbud om at rette op på afdelingernes dårlige arbejdsmiljø.

Personalet på Rigshospitalets fødegang har så travlt, at de ikke kan overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Problemet er så alvorligt, at det ville koste menneskeliv, hvis de ansatte arbejdede i normalt tempo og overholdt tiderne i deres vagtskema.

Sådan lyder det i en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2 har fået aktindsigt i – her får fødeafdelingens arbejdsmiljø får en sur smiley. Og det går ud over de fødende og deres børn.

- Det skal selvfølgelig være trygt og sikkert at være fødende kvinde på alle landets fødeafdelinger - og samtidig skal de ansattes vilkår sikres. Det har jeg også en forventning om, at man lever op til i Region Hovedstaden. Jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at regionen ikke stiller op i forhold til det ansvar, man har på det her område.

- Vi har fra regeringens side øremærket 200 mio. ekstra til fødeafdelingerne, og vi løfter sundhedsvæsenet med 2,4 mia. ekstra i år. Dem kan Region Hovedstaden jo blandt andet bruge til at ansætte flere jordemødre.

Overlæge genkender kritik

På Rigshospitalets fødeafdeling nikker overlæge og klinikchef, Morten Hedegaard, genkendende til de problematikker, som Arbejdstilsynet beskriver i rapporten. Arbejdspresset på alle medarbejdere er yderst højt, og selvom fødeafdelingerne landet over har fået øremærket finansmidler, er det stadigvæk ikke nok.

- At arbejde som jordemoder på en afdeling med mange komplicerede fødsler medfører en psykisk belastning. Det er et vilkår. Men der bør i højere grad tages højde for, hvorledes det påvirker personalet, anerkender Morten Hedegaard.

Inden den 1. august i år skal Rigshospitalet indberette til Arbejdstilsynet, hvordan de vil løse problemerne, som ligger til grund for afdelingens røde smiley. Derfor har de allerede søsat nye initiativer blandt andet en ny afdeling for igangsættelser og en prioriteringstrekant, så der er fremover er regler for, hvordan personalet skal prioritere.

- Vi inddeler prioriteringerne i tre zoner – grøn, gul og rød. I grøn zone har man tid til alt det, som man skal. I rød zone er arbejdspresset så højt, at man kan være nødt til at forlade kvinden efter fødslen, selvom det er uhensigtsmæssigt, siger lederen.

Ifølge Morten Hedegaard er den eneste løsning på problemet flere ressourcer og altså flere hænder. Han mener ikke, at de har noget valg, når de bliver nødt til at slække på Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Det er ikke godt nok, men der er ingen alternativer. Vi overskrider ikke retningslinjerne, fordi vi har lyst, men fordi det kan være nødvendigt med det system, vi har i dag, siger Morten Hedegaard.

Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet?