Samfund

65 personer er døde i ressourceforløb

Mindst 65 borgere er døde, mens deres kommune var ved at afklare, om de kunne varetage et job.

Tallet rokker ved noget ganske fundamentalt i vores velfærdssamfund, mener socialforsker Iben Nørup fra Aalborg Universitet.

- Når vi som samfund ifølge grundloven har en forpligtelse til at forsørge dem, der ikke kan forsørge sig selv, kan man diskutere rimeligheden i, at kommuner sender borgere, der er så helbredsmæssigt svage, ud i arbejdsmarkedsrettede forløb, siger Iben Nørup til NORDJYSKE.

Sender folk der er for dårlige i arbejde

Formanden for landsforeningen SIND, Knud Kristensen, ser antallet af dødsfald som et udtryk for, at man sender nogen ud i ressourceforløb, som er så dårlige, at de falder fra undervejs.

- Nu tror jeg jo ikke, at folk dør af at være på ressourceforløb, men under alle omstændigheder synes jeg, at det siger noget om, at kommunerne byder folk nogle ting, som man nok ikke burde have budt dem, siger Knud Kristensen.