Samfund

VUC afviser niqab-klædte piger

Arkivfoto. AFP PHOTO / Scanpix Denmark

VUC i Lyngby har indført regler, som betyder at seks niqab-klædte piger ikke længere må deltage i klasseundervisning.

Studie- og ordensregler på VUC Lyngby:

·  Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen. Alle skal vise deres ansigt sammen-holdt med ID ved indskrivning i studievejledningen og ved eksamen.

·  Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, derfor kan religionsudøvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby.

Et forbud mod niqab i klasseundervisningen på VUC Lyngby, betyder nu, at seks kvindelige elever efter sommerferien ikke længere er velkomne i undervisningen, men i stedet må gå over til E-learning.

Den beslutning har vakt debat på VUC Lyngbys Facebookside, hvor en mandlig elev skriver:

KVUC regler for orden og samværd

Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen eller eksamen.

- Jeg vil bare spørge brugerne her. Hvor mange synes, det er fair, at pigerne med Niqab, som går på vores skole bliver smidt ud efter deres eksamen, men kan komme på E-learning i stedet? Det synes jeg ikke det er! Hvis I synes, det er fair, giv en sur smiley. Hvis ikke I synes det er fair, giv et hjerte.Alle har ret til at blive hørt. Tak.

Hos VUC Lyngby forklarer vicerektor Inge Voller, at forbuddet blev besluttet i skolens samarbejdsudvalg i november sidste år efter længere tids debat blandt skolens lærere.

- Vi har haft en debat omkring, hvorvidt det er god undervisning og læring, hvis man ikke har adgang til fri kommunikation. I den forbindelse har vi drøftet, om det er hensigtsmæssigt i undervisningssituationen, hvis man ikke kan se hinandens ansigt, fortæller hun til TV 2.

Navneskilte hjalp ikke

Debatten startede, da seks niqab-klædte kvinder sidste efterår meldte sig til undervisning på VUC Lyngby. Siden klagede flere lærere over, at det var svært at kommunikere med kvinderne, når de ikke kunne se deres ansigter, ligesom det var svært at identificere personerne.

Samværsregler på VUF

På VUF er der ikke: · Religiøs mission · Tildækkede ansigter.

Siden forsøgte skolen at komme problemet til livs med blandt andet navneskilte, men heller ikke dette faldt i god jord.

Siden blev det under et dialogmøde besluttet, at elever iført niqab ikke kan deltage i klasseundervisning efter sommerferien. Dog må de gerne færdes på skolen iført niqab.

Flere skoler har skærpede regler

Vicerektor Inge Voller mener, der er juridisk hjemmel for tiltaget, og hun fortæller, at skolen har kontaktet Undervisningsministeriet for at afklare sagen.

Værdigrundlag for København Syd HF & VUC

Dialogen på København Syd HF & VUC tager afsæt i åbenhed, ligeværd, ligestilling og respekt for det enkelte menneske. Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor kan man ikke have tildækket ansigt, mens man deltager i aktiviteter på København Syd HF & VUC.

- Vi mener ikke, vi gør noget ulovligt og har ikke planer om at ændre beslutningen. Men hvis der viser sig at være en anden politisk holdning til det, så retter vi ind, siger hun og tilføjer, at flere VUC-skoler har haft skærpede ordensregler omkring hovedbeklædning i noget tid, før VUC Lyngby også besluttede sig for at indførte reglerne.

Således har KVUC samme formulering, ligesom København Syd, Vestegnens VUC og HF og VUF Frederiksberg også skrevet forbud mod tildækkede ansigter ind i deres ordensreglement. 

Dette var blandt andet årsag til, at de seks niqab-klædte kvinder, der alle er under 25 år, valgte at indskrive sig på VUC Lyngby.

Tilbud til alle

De seks kvinder har efterfølgende haft samtaler med rektor og studievejledningen, hvor de har udtrykt utilfredshed med beslutningen. Dog har ingen af kvinderne valgt at klage til skolens kursistråd, og indtil sommerferien har kvinderne fortsat deres daglige gang på skolen.

VUC Lyngby beklager, at nogle elever udtrykker utilfredshed med beslutningen.

- Men jeg vil gerne understrege, at alle har mulighed for at få undervisning hos os via e-learning. Der kan være alle mulige grunde til, at en kursist gerne vil tage e-learning – også grunde, som ikke har noget med niqab at gøre. Det kan være sociale eller arbejdsmæssige grunde. Vi har tilbud til alle, siger vicerektor Inge Voller.