DSB svigter mål om tog til tiden: Tjek her hvor ofte toget er forsinket på 'din' strækning

På 12 ud af 19 strækninger levede DSB i årets første tre måneder ikke op til sit eget mål om tog til tiden. Ikke godt nok, erkender DSB.

Morgenen er allerede værre end gennemsnittet, konstaterer Magnus Bredsdorff, da han træder ud på perronen på Hedehusene Station og tjekker afgangstavlen. Den viser, at hans tog denne torsdag morgen er 12 minutter forsinket. 

Han pendler hver dag fra sit hjem i Hedehusene til arbejdspladsen i indre København, og ifølge ham er det mere reglen end undtagelsen, at toget ikke når frem til tiden.

- Det er en togtur på 20 minutter, og det er ti minutter forsinket i gennemsnit hver dag, så det er bare for meget, siger Magnus Bredsdorff.

Men han er langt fra den eneste, for DSB har fortsat store problemer med at leve op til visionerne om tog til tiden.

For at være rettidigt skal et tog ankomme inden for tre minutter i forhold til køreplanen. Det er det fælles mål for DSB og Banedanmark og samtidig en del af begge selskabers kontrakter med staten.

Men selvom DSB’s egen målsætning er, at 81,8 procent af deres kunder i fjern- og regionaltogene skal ankomme til tiden, er det hen over årets første tre måneder kun lykkedes at overholde det mål på syv ud af 19 strækninger. Det viser DSB’s egne trafiktal, som TV 2 har bearbejdet.

Hos DSB bekræfter administrerende direktør Flemming Jensen, at selskabet de seneste måneder har haft udfordringer med deres rettidighed, og at kvaliteten ikke er god nok.

- Det er ikke på det niveau, som vi gerne selv vil have, og heller ikke på et niveau, som vores kunder kan forvente. Det er selvfølglig DSB's ambition at levere en kvalitet og et produkt til vores kunder, der er i tråd med de forventninger, som de har.  

Forsinkelser på to ud af fem tog

For at tage temperaturen på pendlersituationen i Danmark, har TV 2 i april foretaget en stikprøveundersøgelse i samarbejde med syv af landets pendlerklubber. Her har 13 pendlere henover ni rejsedage i april registreret, om togene kørte til tiden.

FAKTA: Om undersøgelsen

Stikprøve-analysen er udført af pendlerklubberne Langeskov, Trekroner, Borup, Viby, Hedehusene, Sorø og Kystbanen i samarbejde med TV 2 og Efficiens.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 11.-22. april 2016, svarende til ni rejsedage.

13 personer har rapporteret om deres daglige oplevelser, og der var samlet 153 rejser i perioden. Ikke alle deltagere har rejst alle dage.

Der var forsinkelser på mere end tre minutter på 61 ud af 153 ture, svarende til 39,9 procent af turene.

Ud af i alt 153 rejser i perioden oplevede pendlerne forsinkelser på over tre minutter i 40 procent af tilfældene.

Magnus Bredsdorff registrerede forsinkelser på 15 ud af sine 18 ture mellem Hedehusene og København.

- Det er nogle minutter hver dag, men hvis du lægger dem sammen, kan min forsinkelse i løbet af en arbejdsuge løbe op i en time eller to, og hvis det er hver uge, bliver det til en del tid, man bruger væk fra familien. Det er jo dér, at tiden går fra, siger han.

I undersøgelsen oplevede pendlerne i gennemsnit forsinkelser på 7,5 minut, og i 11 procent af tilfældene betød forsinkelsen, at pendleren ikke nåede en planlagt videre forbindelse.

- Kan ikke leve med det længere

TV 2's stikprøve og pendlernes oplevelser understøttes af DSB’s egne trafikdata, der for strækningen Roskilde-København afslører en gennemsnitlig rettidighed på 69 procent for årets første tre måneder.

- Det er ganske simpelt uholdbart, og der bliver nødt til at ske noget nu, vi kan ikke leve med det længere. Der er daglige forsinkelser, vi står som sild i en tønde, siger Anne Storm, talsmand for pendlerklubben Hedehusene.

Også på Kystbanen står det slemt til. Her havde DSB en gennemsnitlig rettidighed på 70 procent i årets første tre måneder – og blot 60 procent i marts.

- Da strækningen i december overgik fra DSB Øresund/First til DSB, lovede man at det ville blive meget bedre, og det er det bare ikke blevet. De formår simpelthen ikke at løfte opgaven, siger Michael Randropp, der er pendlertalsmand for Kystbanen.

DSB på vej med justeringer

DSB's direktør henviser til, at nogle af forsinkelserne netop hænger sammen med en omfattende omlægning af køreplanerne i december, og at det vil kræve nogle justeringer undervejs.

- Vi kan se at nogle af de forudsætninger, vi havde langt til grund i den plan, ikke helt har kunnet overholdes, siger Flemming Jensen.

Allerede fra næste uge, vil der blive lavet nogle justeringer på regionaltrafikken på Sjælland.

Visionen er fortsat, at DSB skal overholde sine egne mål for rettidighed, men togdirektøren tør ikke spå om, hvor lang tid det vil tage at opfylde dem.

- Vi har haft nogle udfordringer med materialet, så det er en lang række ting, vi skal arbejde med. Derfor kan jeg desværre ikke love, at rettidigheden er rigtig god om en uge eller 14 dage, men vi arbejder med det, siger Flemming Jensen.

Magnus Bredsdorffs tog indhentede ikke forsinkelsen denne morgen. Klokken 08.24 trillede toget ind på Københavns Hovedbanegård, nu 13-14 minutter forsinket.

- DSB burde få justeret køreplanen hurtigst muligt, så den passer med virkeligheden, for lige nu er køreplanen og virkeligheden to forskellige ting, og det er simpelthen ikke til at holde ud.

Magnus Bredsdorff har valgt at pendle på grund af parkeringsforholdene inde i København, men som følge af de vedvarende forsinkelser vil han nu i en periode forsøge sig med at spænde en cykel bag på bilen, parkere lidt uden for centrum og cykle det sidste af vejen ind mod byen.

- Så må vi se, om det er en hurtigere måde at komme frem på.