Samfund

Kvit smøgerne og få økonomisk tilskud til medicin

Kurser og tilskud til medicin får mange storrygere til at holde op med at ryge, viser ny evaluering.

OVERBLIK: Danskerne ryger færre smøger end tidligere

  • 22 procent i Danmark røg i 2015. 17 procent røg dagligt.
  • 62 procent af rygerne vil gerne holde op.
  • I 1950'erne røg over halvdelen af den danske befolkning dagligt.
  • Storrygere defineres ved personer, der dagligt ryger 15 cigaretter eller mere. Også dette tal er faldet. I 2015 var syv procent af danskerne storrygere - i 2010 var det ni procent.
  • Jo længere uddannelse folk har, jo færre ryger.
  • Knap 14.000 i Danmark dør hvert år på grund af rygning.

Kilder: Kræftens Bekæmpelse

En ny kombination af økonomisk tilskud til rygestopmedicin og deltagelse i rygestopkurser har fået mange storrygere, som dagligt ryger mere end 15 cigaretter, til at skodde den sidste smøg.

Det viser en ny midtvejsevaluering af et stort rygestopprojekt, hvor hver fjerde kommune deltager med i alt 2635 personer.

Det skriver Politiken.

Seks måneder efter at kurset er slut, er 52 procent af deltagerne stadig røgfrie. Normalt er det 36 procent, der holder sig fra tobak et halvt år efter rygestop, viser tal fra Rygestopbasen.

Motiverede deltagere

At over halvdelen stadig har kvittet tobakken efter et halvt år, er ifølge Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, et flot resultat.

- Storrygerne er en svær gruppe at få fat i, og det er virkelig en udfordring at få dem til at stoppe, fordi deres kroppe og hjerner er blevet utrolig afhængige af nikotinen, siger hun til Politiken.

Det sker i din krop det første døgn efter rygestoppet

Efter 20 minutter: Dit blodtryk og din puls vil falde til et normalt niveau. Dine hænder og fødder vil blive varmere.

Efter 2 timer: Nikotinindholdet i dit blod falder, hvorfor du vil føle trang til mere nikotin.

Efter 8 timer: Iltindholdet i dit blod er nu på niveau med en ikke-rygers. Det betyder, at dine muskler og din blodstrøm fungerer bedre.

Efter 24 timer: Risikoen for en blodprob er mindre.

Efter 48 timer: Kulilten i blodet er væk - og din smags- og lugtesans vil være væsentlig forbedret.

Ovenstående er dog blot pejlemærker, da alle reagerer forskelligt på rygestop

Kilde: Sundhed.dk

Hun tilføjer dog, at den store andel eksrygere skal ses i lyset af, at 75 procent af deltagerne selv har henvendt sig til kommunen og derfor givetvis har været motiverede for at stoppe.

Belønnes med værdikuponer

Helle Stuart er projektleder for et rygestopprojekt, hvor ni københavnske vestegnskommuner arbejder tæt sammen.

Her får deltagerne løbende udleveret værdikuponer à 425 kroner, som de kan købe rygestopmedicin for. Loftet er 1700 kroner per kursist. Og Helle Stuart er ikke i tvivl om, at tilskuddet er afgørende for succesen.

- Tilskuddet har brudt en barriere, fordi mange rygere helst ikke vil bruge medicin. Og når det så ovenikøbet koster penge, får man det ikke gjort.

- Men værdikuponerne gør, at storrygerne er villige til at prøve medicinen, og inden de får set sig om, er de faste deltagere på et af vores rygestopkurser, siger hun til Politiken.