Samfund

Efter overraskende dom: Demonstranter kræver retfærdighed for voldtægtsofre

Det skal være slut med, at voldtægtsmænd slipper alt for billigt, lyder det fra hundredvis af demonstranter i København, Aarhus og Odense.

Det skal være slut med, at voldtægt af piger og kvinder ikke bliver straffet eller straffes alt for mildt, og det skal være slut med at sidestille et manglende nej med et stiltiende ja.

Det er budskabet fra de hundredvis af mænd og kvinder, som torsdag er mødt op til anti-voldtægtdemonstrationer i København, Aarhus og Odense. Demonstrationerne forløber under overskriften "Ikke din skyld" og har til formål at sende et klart signal til ofrene for den seksuelle vold, fortæller Bodil Garde, der er medarrangør.

- Vi pålægger ofre skyld og skam, og vi pålægger dem en uløftelig bevisbyrde, som vi ikke kender fra andre voldssager. Der er et urimeligt krav til voldtægtsofre. Det er ikke sikkert, at man kan sige nej, for det er ikke sikkert, at man er ved sine fulde fem i situationen, forklarer hun.

Herfølgesag bør skabe ændringer

Demonstrationerne i landets tre største byer er affødt af den kontroversielle afgørelse i en sag fra Herfølge, hvor tre unge mænd blev frifundet for gruppevoldtægt af en ung pige. Retten fandt det ikke bevist, at hun blev tvunget til sex, fordi hun ikke sagde tydeligt fra. Det kunne hun angiveligt ikke, fremgik det af anklageskriftet, fordi hun var stærkt påvirket af alkohol og/eller var syg, fordi hun manglede insulin mod sin diabetes.

Afgørelsen fik både borgere og politikere op af stolen, og den har fået flere debattører til at kræve, at lovgivningen bliver ændret, så et manglende nej fra ofrenes side ikke sidestilles med et ja.

En af de politikere, som finder dommen i sagen fra Herfølge dybt problematisk, er Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper. Hun taler ved dagens demonstration i København, og hendes budskab er klart. Det skal være slut med den mistænkeliggørelse, som mange voldtægtsofre mødes med.

Behov for kulturændring

- Jeg håber, at vi med de her demonstrationer får sat fokus på en tendens i samfundet, hvor voldtægtsofre ikke tages alvorligt. De bliver mistænkeliggjort, og det betyder, at det kun er ti procent af de kvinder, der udsættes for overgreb, der tør anmelde det. Det skal vi have gjort op med, ofrene skal mødes med respekt, og derfor har vi brug for en kulturændring, fastslår Pernille Skipper.

Hun er samtidig parat til at ændre lovgivningen, så man kan undgå fremtidige sager som den fra Herfølge. 

- Det er vigtigt, at lovgivningen slår fast, at blot fordi man ikke har sagt direkte nej, så har man sagt ja. Derfor skal vi kigge på lovgivningen, og vi skal overveje, om man skal indføre et krav om samtykke, mener Enhedslistens retsordfører.

Uagtsom voldtægt

Stemmer i debatten har også krævet, at man i Danmark kriminaliserer uagtsom voldtægt, som det blandt andet kendes fra Norge. Det vil betyde, at en gerningsmand kan straffes, hvis der er tydelige tegn på, at voldtægtsofferet ikke indvilger i frivillig sex, selvom han eller hun ikke får sagt tydeligt nej. 

Flere eksperter har advaret mod at indføre uagtsom voldtægt i dansk ret. Formanden for Den Danske Dommerforening, landsdommer Mikael Sjöberg, mener ifølge Ritzau, at det kan føre til en "klapjagt på mænd", og han peger på, at en enkeltsag som den fra Herfølge ikke bør føre til generelle lovændringer.

Men det er vigtigt, at man fra politisk hold gør mere for at hjælpe de voldtægtsofre, som alt for længe har været tavse og tabuiserede, mener Ulla Tornemand, der er tidligere næstforkvinde for Dansk Kvindesamfund, og som har et markant budskab med sig i sin tale ved demonstrationen i Aarhus.

Politikerne har et medansvar

- Mit budskab er, at vi skal ændre den syge, syge kultur, der skader os alle. Den kultur, som opdrager drenge til at overskride til at pigers seksuelle grænser, og som opdrager piger til at acceptere det. Jeg har prøvet at råbe både blå og røde regeringer op om det her, men uden held. Nu håber jeg, at folkelig opbakning vil vise beslutningstagerne, at kvinder og piger bliver gjort tavse, fordi man legitimerer mænds seksuelle vold mod kvinder, når vi lærer små drenge, at det bare er drengestreger at hive op i pigers bluser, siger hun.

Ulla Tornemand mener, at landets politikere bærer en del af ansvaret for, de seksuelle overgreb, der sker rundt om i landet.

- Politikerne bærer et medansvar for, at antallet af overgreb er uændret, fordi de ikke har været med til at dæmme op for problemet, for de ikke har sat foranstaltninger i værk, som eksperter har rådet til. De har ikke tildelt midler til at holdningsændrende kampagner eller konkrete initiativer, der kunne sikre piger og kvinder de samme rettigheder som drengene, fastslår hun.