Samfund

Hjemmeværnet efter grænsekontrol: Meld jer hos nærmeste chef

Chefen for Hjemmeværnet opfordrer sine medlemmer til at melde sig under fanerne, efter et politisk flertal for værnets grænseopgaver er i hus.

Hjemmeværnet skal aflaste politiet med bevogtningen ved den dansk-tyske grænse, så politiet, der er hårdt presset, får frigivet ressourcer til andre politiopgaver.

Sådan lyder det fra et flertal i Folketinget, og det har fået chefen for Hjemmeværnet til at kalde på sine medlemmer.

- Jeg vil derfor opfordre alle Hjemmeværnets frivillige, hvis de både har lyst og mulighed for at deltage i denne opgave, til at melde sig i det Hærhjemmeværnsdistrikt, hvor de har deres bopæl, siger generalmajor Finn Winkler til hjv.dk.

De udvalgte frivillige vil efterfølgende blive indkaldt til et fem dage langt uddannelsesforløb, hvor politiskolen vil sætte dem ind i opgaverne ved grænsen.

Præcis hvordan resten af forløbet vil forløbe, er endnu ikke helt klart.

Hjemmeværnet venter endnu på at modtage den officielle anmodning om assistance fra Rigspolitiet, og først når den er kommet, vil planerne blive endeligt lagt, oplyser Hjemmeværnets pressevagt til TV 2.

Opbakning fra Politiforbundet

Forleden slog Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, fast, at han ville bakke op, hvis regeringen forslog midlertidigt at lade Hjemmeværnet aflaste politiet ved grænsen.

- Hvis de har en sådan plan, så bakker vi op om den, sagde han.

Søren Pind har samtidig præsenteret en række andre tiltag, der skal afhjælpe den pressede politistyrke. Optaget på Politiskolen øges til i alt 600 elever. Og politiet skal fremover ikke betjene de såkaldte ATK-vogne.