Samfund

Danskerne om kødafgifter: - Hvornår kommer prutteafgiften'?

Det Etiske Råd foreslår at indføre afgifter på oksekød for at nedbringe klimabelastningerne. På sociale medier deler forslaget vandene.

Skal det være dyrere at købe oksekød i Danmark eller ej?

Svaret er ifølge Det Etiske Råd ja, men på de sociale medier er danskerne ikke helt enige.

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler mandag en klimaafgift på oksekød for at nedbringe klimabelastninger. På Facebook giver flere af TV 2s læsere dog udtryk for, at forslaget langt fra er den rigtige løsning.

- Skal vi også snart betale for at gå på gaden? spørger Simon Schnell.

Kim Langhoff kalder Danmark for 'Afgiftdanmark' og spørger, hvornår der bliver indført "prutteafgift", mens Dennis Bastholm kalder forslaget for "noget fis". 

- Hell no, far her skal have sin røde bøf, fede sovs og kartofler. Og sådan er det bare, fastslår Per Stougaard grinende.

Ifølge Det Etiske Råd kan et mindre forbrug af kød fra drøvtyggere nedbringe udledningen af drivhusgas med 20 - 35 procent. 

Afgift gavner miljøet

Flere læsere bakker op om forslaget på Facebook. Skylar Victoria Larsen skriver blandt andet: 

- Det lyder som en god idé. Hvis der kommer højere priser på kød, vil efterspørgslen falde, og på den måde vil der være mindre dyremishandling. Jorden er ikke vores, vi har den kun til låns, og vi bør værne om den, skriver hun.

- Pisse god ide! Flere kødfrie dage, skriver Charlotte Hrouda S. Thomsen på TV 2s Facebook-side. 

Også på Twitter har flere kommenteret på forslaget. Alternativet, som tidligere har givet udtryk for, at danskernes indtag af kød skal mindskes, bakker op om forslaget fra Det Etiske Råd. 

Hvad mener du om afgifter på oksekød? Deltag i debatten her.