Danmarks største flintøkse fundet: Kunne ikke bruges til noget praktisk

16x9
Den store af flintøkserne er mere end en halv meter lang. Foto: Viborg Museum / Viborg Museum

To mænd har fundet to flintøkser ved Tastum Sø. Den ene økse er den største, der nogensinde er fundet i Danmark.

Viborg Museum har netop fået indleveret to flintøkser fra yngre stenalder. Og det er ikke hvilke som helst flintøkser, fortæller Mikkel Kieldsen, der er arkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum.

- Det helt særlige ved de to flintøkser er, at der aldrig før er fundet så store økser af denne type i Danmark, siger han.

Den største af økserne er med sin længde på 50,5 centimeter den største flintøkse, der nogensinde er fundet i Danmark.

Økserne er formentlig blevet lagt ned i mosen som offergaver i begyndelsen af yngre stenalder omkring 3800-3500 f.Kr., vurderer museumsinspektøren.

- For det første er de fundet i en mose, og det er ikke naturligt, at økser havner der. For det andet har sådan nogle store økser ikke været praktisk anvendelige i forhold til, hvor smalle de er. Hvis man forsøgte at hugge dem i et træ, ville de knække ret hurtigt, siger Mikkel Kieldsen.

Den store af flintøkserne er mere end en halv meter lang.
Den store af flintøkserne er mere end en halv meter lang. Foto: Viborg Museum / Viborg Museum

- Flint er et besværligt materiale at arbejde med lidt ligesom glas. Fra moderne forsøg ved vi, at det tager mange hundrede timer at slibe så stor en økse til det resultat, vi kan se her, siger han.

Langde dræn

Det var to lokale mænd, der gjorde fundet en aften i sidste uge, da mændene var i færd med at etablere et nyt dræn på en ejendom ved landsbyen Kobberup.

Hvad er danefæ?

- Danefæ er fund er et gammelt dansk ord for herreløst gods.  Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten.

- Museumsloven § 30, stk. 1: Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værd

Kilde: Nationalmuseet. 

Flintøkserne blev fundet i et tidligere moseområde ved den i dag drænede Tastum Sø sydøst for Skive.

Ifølge museumsinspektør Mikkel Kieldsen er økserne danefæ og skal således til vurdering på Nationalmuseet.

De er dog de næste tre uger udstillet på Viborg Museum.

De to mænd, der fandt øksen, var ved at lægge et dræn ved Tastum Sø.
De to mænd, der fandt øksen, var ved at lægge et dræn ved Tastum Sø. Foto: Viborg Museum / Viborg Museum