Samfund

Danskerne spiser dobbelt så meget allergimedicin som for 20 år tiden

Især forbruget af allergitabletter er steget Francis Joseph Dean / Scanpix Denmark

På 20 år er forbruget af allergimedicin fordoblet. Det er ifølge læger og apotekere en god ting.

Danske allergikere tager mere medicin end nogensinde før, viser en ny opgørelse, som Danmarks Apotekerforening har foretaget for Politiken.

I 1996 blev der solgt allergimedicin svarende til 46 millioner doser. I 2015 var det mere end fordoblet til 104 millioner doser. Men det er ikke alarmerende, at medicinforbruget tordner opad.

- Der er tale om en positiv udvikling, da vi ved, at virkelig mange lider under deres allergisymptomer, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, til Politiken.

- Hvis man er i tvivl om, hvad man er allergisk overfor, er det vigtigt, at man bliver udredt hos lægen og får instruktion i relevant medicinsk behandling, siger han.

Øget bevidsthed giver øget forbrug

Det er forbruget af tabletter, der står bag den markante stigning i medicinforbruget. I 2015 fik 275.000 mennesker en recept på tabletter i Danmark, viser apotekernes tal.

Også Danmarks Apotekerforening selv ser fordele frem for ulemper ved det stigende medicinforbrug.

Apotekerforeningens opgørelse undersøger ikke årsagerne til stigningen af forbruget. Alligevel vurderer apotekerne, at allergi får mere opmærksomhed nu end tidligere.

- Der er ingen tvivl om, at udviklingen blandt andet skyldes en øget bevidsthed om, at der findes gode behandlingsmuligheder for allergiske symptomer. Derfor er flere kommet i relevant behandling, siger farmaceut i Danmarks Apotekerforening Helle Jacobsgaard til Politiken.

Statens Institut for Folkesundhed har opgjort for Sundhedsstyrelsen, at 23 procent af befolkningen i Danmark ifølge dem selv lider af allergi. Hvis det er rigtigt, betyder det, at over en million danskere lider af en form for allergi.