Samfund

Hus Forbi fylder 20 år

Hjemløseavisen Hus Forbi har i 20 år forsøgt at skabe et møde mellem de hjemløse og hr. og fru Danmark.

I tyve år har de været fast inventar, når danskerne har foretaget indkøb eller er slentret ned ad gågaden.

De hjemløse og socialt udsatte, der sælger avisen Hus Forbi, er blevet en del af gadebilledet, og i dag udgiver avisen et særligt gratis avisnummer i anledning af sit 20 års jubilæum.

- Avisen er gået igennem en udvikling, hvor vi i stigende grad forsøger at involvere de hjemløse i det redaktionelle arbejde. Og så er det blevet til mere end en avis, fordi Hus Forbi er blevet en etableret forening, siger redaktøren for Hus Forbi, Poul Struve Nielsen.

Fra at være et initiativ, der startede med midler fra satspuljen i 1996, er avisen i dag en overskudsforretning, der bliver solgt og distribueret på blandt andet væresteder over hele landet.

Samtidig er det blevet en forening, hvor de hjemløse og de socialt udsatte har stort ejerskab.

- Der er en kæmpe anerkendelse i, at de sælger et produkt, som de selv tror på, siger Poul Struve Nielsen.

Der er omkring 2000 registrerede Hus Forbi sælgere ud af landets omkring 5000 hjemløse. Men af de 2000 sælgere, kalkulerer Poul Struve Nielsen med, at omkring 700 er aktive. Den hårde tilværelse for de hjemløse betyder, at mange falder fra undervejs.

En del af forklaringen på, at Hus Forbi alligevel eksisterer i 2016, skyldes ifølge Poul Struve Nielsen, at avisen formår at være bindeled mellem de hjemløse og de almindelige danskere.

- Vi giver læserne noget. Ellers ville vi ikke kunne være her. Vi giver læseren en oplevelse fra den hjemløses synsvinkel. Og sælgerne kommer ud og møder køberne. Det er meget vigtigt det her menneskelige møde, siger han.

I dag giver avisen ikke kun en hverdag til de mange hjemløse, der sælger den. Er de hjemløse endt i en situation, hvor de er i akut pengenød, kan de også få et "red røven lån" af foreningen Hus Forbi.

Men det er alligevel ikke alle på gaden, som Hus Forbi giver mulighed for at tjene ti kroner per solgt avis.

Avisen holder fast i, at deres sælgere skal have lovligt ophold i Danmark og tale dansk, selv om der er kommet mange flere udenlandske hjemløse til Danmark.

- Det er stadig en problemstilling. Vi er ikke en arbejdsplads, hvor folk fra Rumænien kan komme op og få et job hos os. Det er et projekt, hvor en social udsat møder hr. og fru Danmark, siger Poul Struve Nielsen.

FAKTA: En Hus Forbi sælger tjener 10 kroner per avis

* Hus Forbi er en forening, der udgiver en landsdækkende avis om hjemløshed. 

* Avisen udkommer 12 gange om året. 

* Avisen udgives af et samarbejde mellem nuværende og tidligere hjemløse samt professionelle journalister og fotografer. 

* Avisen startede i 1996 med støttekroner fra satspuljen, men er i dag økonomisk uafhængig og giver overskud. 

* En avis koster 20 kroner i salg. Heraf går 10 kroner til sælgeren, 8 kroner går til produktion, administration og distribution og de sidste 2 kroner går til moms. 

* Avisen kom på gaden første gang 28. august 1996 i anledning af FN's internationale fattigdomsår samt at København samme år var Europæisk Kulturby.

* I de første år kom fire numre af Hus Forbi på gaden i 10.000-15.000 eksemplarer, men nu udkommer avisen hver måned i 85.000 eksemplarer. 

* Der er registreret omkring 2000 sælgere. Det skønnes, at cirka 700 af dem er aktive. 

Kilder: Hus Forbi