Samfund

Sygehuses udgifter til medicin reduceres med 200-300 mio. kr. om året

- Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Sundhedsministeriet og regionerne er tæt på at indgå en aftale med lægemiddelindustrien, som bl.a. giver større rabatter på ny sygehusmedicin.

Dermed lægges en kraftig dæmper på medicinudgifternes himmelflugt, og det kan være med til at frigøre et beløb på op til 200-300 millioner kroner om året, som i stedet kan bruges til f.eks. at nedbringe ventetiderne på behandling, reducere overbelægningen på de medicinske afdelinger og finansiere andre af de ambitiøse tiltag, der står i kø på sundhedsområdet.

Det skriver Berlingske.

Det er perspektivet i en prisaftale, der ifølge Berlingskes oplysninger er tæt på at blive indgået mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet på den ene side og Lægemiddelindustrien (LIF) på den anden side.

Underskrives i nær fremtid

Aftalen underskrives i nær fremtid, sandsynligvis fredag (1. april), og indholder dels en betragteligt højere rabat på indkøb af sygehusmedicin og dels en ny reguleringsmekanisme, som forventes at kunne presse priserne på nye præparater yderligere ned, erfarer Berlingske.

- Det har undervejs i forhandlingsforløbet set meget svært ud, men der er sket fremskridt de seneste dage, og derfor er jeg også fortrøstningsfuld. Nu tror jeg på, at det lykkes at indgå en ny prisaftale, som er væsentlig bedre end den, vi har i dag. Hvis vi når i mål med den prisaftale, som ligger på bordet nu, vil vi få lavere priser på sygehusmedicin de kommende år, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Berlingske.

Forhandlingerne om en ny prisaftale har stået på i måneder, og der har undervejs været meldinger om såvel sammenbrud som mulige lovindgreb. I sidste øjeblik tegner der sig imidlertid en aftale, som kan afløse den nuværende, der udløber netop 1. april.

Her lægges der op til, at der sker en ti procents sænkning af listepriserne over en treårig periode på markedsført sygehusmedicin - mod fem pct. i den gamle aftale.

"Fornuftig aftale"

Det økonomiske potentiale og besparelserne er vanskelige at opgøre eksakt. Amgros, regionernes lægemiddelorganisation, har tidligere beregnet, at man kan spare et sted mellem 300 og 450 mio. kroner årligt ved forskellige tiltag - herunder et referenceprissystem, hvor priserne genberegnes.

Lægemiddelindustrien har ikke ønsket at kommentere udsigten til en ny aftale, og hvorfor man er gået med til bl.a. at hæve rabatterne.

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen vurderer, at der er tale om en "fornuftig aftale" og er overrasket over, at det er lykkedes at få sænket priserne med så meget som ti pct. Det er også væsentligt, at man nu løbende kan revidere referencepriserne, fremhæver han.

- Aftalen vil bidrage til at tage lidt af presset på sundhedsudgifterne. Men det aflyser ikke behovet for prioritering. Øvelsen har også i vid udstrækning rod i, at vækstrammerne for sundhedsvæsenet er uhyre beskedne, siger Kjeld Møller Pedersen.