Samfund

Dusør på 50.000 kroner i sag om skudt kongeørn

Dansk Ornitologisk Forening udlover dusør for oplysninger, der kan afsløre gerningsmand, som skød en kongeørn.

En dusør på 50.000 kroner er nu udlovet for afgørende oplysninger, som kan føre til domfældelse af den gerningsmand, der skød og dræbte en nordjysk kongeørn.

Halvdelen af dusøren stammer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), mens et af foreningens medlemmer af egen lomme har spædet yderligere 25.000 kroner til.

Den totalfredede og ringmærkede kongeørn blev fundet 12. marts med mindst 20 hagl i kroppen ved Limfjordens østlige udmunding - få kilometer fra et af den sjældne ørns blot tre yngleområder i Danmark.

Et drab med fuldt overlæg

DOF's formand, Egon Østergaard, betegner i en pressemeddelelse kongeørnen som en af kronjuvelerne i den danske natur og et symbol på en rig og vild natur.

- Det er ganske enkelt forfærdeligt og rent ud sagt noget forbandet svineri, at nogen kan finde på at skyde kongen af den danske fuglefauna. Drabet er sket med fuldt overlæg og på kort afstand, for haglene sidder tæt, siger han.

På et røntgenbillede ses det tydeligt, hvordan de mange hagl sidder i ørnens krop

DOF anser det for vigtigt, at politiet får opklaret sagen, der er meldt til Nordjyllands Politi. Yderligere analyser på DTU Veterinærinstituttet vil kunne belyse, hvilke hagl der blev brugt, og om ørnen blev skudt, mens den fløj eller sad på jorden eller i et træ.

Foreningsmedlem fordobler dusør

Ørnen var ynglemoden og knap syv år. Den blev fundet nær stedet, hvor den blev ringmærket i maj 2009 som unge i Hals Nørreskov. Her lever den dræbte rovfugls forældre også stadig.

Det er øjenlæge Kim Frost fra Thisted, som har besluttet at doble DOF's dusør op med 25.000 kroner. Han har været medlem af foreningen i 55 år.

- Når man ved, hvilken kæmpeindsats det har krævet fra fonde og frivillige fugleentusiaster at beskytte og informere om den skrøbelige danske bestand på blot tre ynglepar, bliver man vred over den primitivitet og respektløshed, som drabet repræsenterer, siger han.

Kongeørnen er genindvandret og begyndte at yngle i Danmark i 1999. Modsat havørnen er den imidlertid ikke blevet talrig i det danske landskab. De danske kongeørne har fået 34 unger på vingerne i løbet af 16 ynglesæsoner.