Samfund

Læge: Gravide skal have lov at fjerne den ene tvilling

Ifølge en fertilitetslæge skal det gøres tilladt at fjerne det ene foster, hvis en kvinde bliver gravid med tvillinger og kun ønsker ét barn.

Professor og overlæge i gynækologi og obstetrik på Aalborg Universitetshospital Hans Jakob Ingerslev mener, at gravide med tvillinger – også sunde og raske gravide – skal have mulighed for at få aborteret det ene barn og beholde det andet. Han kalder det uretfærdigt, at de, der venter tvillinger ikke har samme muligheder for abort, som de, der kun har ét foster. Det beskriver han i et debatindlæg i Politiken søndag.

Fosterreduktion

Fosterreduktion er en selektiv abort. Det betyder, at man reducerer antallet af fostre i en kvindes livmoder ved at sprøjte gift (kaliumklorid) ind i uønskede fostre. 

I Danmark foretages fosterreduktion kun på baggrund af medicinske eller sociale hensyn. 

Gravide med trillinger eller flere har fri adgang til fosterreduktion, fordi deres sundhedsrisiko er forhøjet

I 2014 blev der foretaget 45 fosterreduktioner i Danmark. Samme år blev der født 1.059 tvillingepar, 10 sæt trillinger og 1 sæt firlinger.

Kilde: Politiken, Landspatientregisteret, Danmarks Statistik, Sundhedsstyrelsen.

At fjerne en tvilling kaldes fosterreduktion, og i Norge er det for nyligt blevet tilladt indtil 12. uge af en graviditet.

- I de få situationer, hvor kvinden bliver overrasket over, at hun er blevet tvillingegravid og er forfærdelig bekymret i forhold til sin sociale eller familiære situation, der synes jeg, at hun skal have den samme adgang til at få lavet det, der hedder fosterreduktion, som alle andre har til at fortryde og få lavet en abort, siger Hans Jakob Ingerslev.

- I de tilfælde, hvor kvinden gerne vil have et barn, men ikke to, kan man jo lave fosterreduktionen, og hvis hun ikke kan få lov til det, sådan som det er i dag, så risikerer man jo, at hun vælger totalabort. Og så er det jo to liv, der går til spilde. Det her handler jo om selvbestemmelse. Kvinderne skal have lov til at bestemme over deres egen krop, uddyber han.

Tvillingemor: nej tak til bekvemmelighedsaborter

Men tvillingemor og forfatter til flere bøger om emnet Abelone Glahn mener, at Hans Jakob Ingerslevs forslag er en helt forkert vej at gå

- Fosterreduktion af en tvilling er andet og mere end ”bare” en abort. Forældre skal ud i et bevidst fravalg af en ud af to, et fravalg, der kan have fysiske og psykiske konsekvenser for forældrene og det overlevende barn. Derfor bør vi ikke tillade tvillingereduktioner af bekvemmelighedsgrund ligesom i Norge, siger Abelone Glahn til Politiken.

Ifølge hende kan forældrene efterfølgende få meget svært ved at vænne sig til tanken om, at deres barn burde have haft en tvilling. Og hvis de senere vælger at fortælle barnet, at han eller hun kunne have haft en bror eller søster, kan det gøre barnet forvirret og føre til, at det vil bebejde sig selv for at være blevet valgt til på bekostning af en søskende.

Frygt for at der bliver spekuleret i at fjerne tvillinger

Ifølge Hans Jakob Ingerslev er der en frygt for, at indførelse af fosterreduktion vil blive misbrugt af fertilitetsbehandlere, og det er medvirkende til, at lovgiverne er tøvende.

Forklaringen er, at chancerne for graviditet øges jo flere befrugtede æg, der bliver sat op. Men et øget antal æg øger også sansynligheden for at få tvillinger, trillinger eller derover.

Derfor frygter man, at fertilitetslægerne vil spekulere i at sætte mange æg op, hvis de får muligheden for at fjerne tvillingefostre efterfølgende. Hans Jakob Ingerslev tvivler dog på, at der vil gå den slags kassetænkning i forslaget.

Fosterreduktion på dagsordnen i Det Etiske Råd

Skal det gøres muligt at frasortere tvillinger, skal det normalt først blåstemples i Det Etiske Råd, og selvom medlemmerne her i øjeblikket er imod det, de kalder fosterselektion, så fortæller rådets næstformand Lise von Seelen, at emnet igen vil blive taget op på næste møde.

- To af medlemmerne har bedt om, at vi tager det det her op igen, set i lyset af den seneste debat. Derfor vil vi på næste møde i slutningen af april kigge på de nye argumenter og vurdere, om der er baggrund for at ændre rådets indstilling, siger Lise von Seelen.

Det Etiske Råd har ikke mandat til at ændre lovgivningen, men dets indstillinger bliver oftest fulgt af politikere og beslutningstagere.