Børn på piller: Antidepressiv medicin til børn eksploderer

En international undersøgelse viser, at flere tusinde børn og unge får udskrevet antidepressive lægemidler.

På syv år er antallet af danske børn og unge, der får udskrevet antidepressiv medicin, steget med 60 procent.

Det viser et nyt multinationalt studie, der for første gang systematisk sammenligner forbruget af antidepressive lægemidler blandt børn og unge i alderen 0 til 19 år i fem vestlige lande.

Samfundet gør børnene depressive

Den overraskende store stigning i antallet af børn og unge på depressiv medicin bekymrer Lise Aagaard, professor i klinisk farmakologi på Syddansk Universitet, der har deltaget i den internationale undersøgelse.

- Man tænker jo, om det bliver ved. Vi ved jo ikke, om det er i fortsat stigning, siger Lise Aagaard.

Ifølge undersøgelsen fik 11.774 ud af i alt 1.203.817 danske børn og unge i 2012 udskrevet antidepressive lægemidler.

Forskerne kan ikke forklare stigningen og ved ikke, om flere børn bliver syge i sjælen, eller om lægerne måske bare udskriver mere medicin.

- Vi har ingen idé. Men vi kan se, at det er en ret kraftig stigning, hvilket det også er i de andre lande.

- Der er et eller andet i samfundet, der gør, at de her børn kommer ud i nogle situationer, hvor de føler sig depressive. Og det er interessant, for man forventer jo, at børn er raske og ikke har behov for medicin, siger Lise Aagaard.

Lange ventelister betyder mere medicin

Ventelisterne til børnepsykologer i Danmark er lange, og Lise Aagaard mener, at nogle forældre måske vælger at lade deres børn få medicin, fordi forældrene ikke har råd til at betale for en psykolog.

Undersøgelsen afslører også, at de fleste recepter på antidepressiv medicin til børn udskrives af praktiserende læger.

Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser angiver ellers, at det er speciallægerne, der skal vurdere, om et barn har brug for medicin.

Undersøgelsen viser også, at de praktiserende læger ofte udskriver andre antidepressive præparater end lægemidlet fluoxentin, der som det eneste ifølge Lise Aagaard er godkendt til børn.

Manglende tal på antidepressivs påvirkning af børn

Lise Aagaard efterlyser en undersøgelse, der kortlægger lægernes udskrivning af antidepressiv medicin til børn, samt hvordan medicinen virker på børnene, og hvor længe børnene er i medicinsk behandling.

Lise Aagaard understreger, at børn på antidepressiv medicin er i stor fare for at udvikle selvmordstanker og aggresionsadfærd.

- Og de få studier, der er, viser, at effekten af den her slags medicin er meget ringe hos børn, siger Lise Aagaard.