Kristne friskoler til elever: Udlev ikke homoseksualitet

16x9
Elever frarådes at udleve homoseksualitet. Foto: Scanpix / Scanpix

12 ud af 20 adspurgte kristne friskoler i Danmark fraråder deres elever at udleve homoseksualitet. Det viser en rundspørge fra Radio24syv.

Denne historie er desværre behæftet med en række fejl. Historien efterlader det indtryk, at de kristne friskoler - nærmest som en del af “pensum” - “underviser” i, at homoseksualitet er forkert. Det er ikke tilfældet. Det er alene tale om, at en række af skolerne - hvis de adspørges direkte af eleverne - fraråder homoseksualitet, og flere af dem gør det ikke direkte, men alene ved underforstået at henvise til Bibelens budskab. Desuden er der alene tale om, at otte skoler - ikke 12 - fraråder homoseksualitet, hvis de bliver spurgt. Radio24syv beklager disse fejl.

Her er historien som den blev udgivet tilbage den 3. marts:

- Vi fortæller i undervisningen, at det er forkert at udleve sin homoseksualitet, da det beskrives som en synd i Biblen.

Sådan lyder budskabet fra bare én af de friskoleledere, som Radio24syv har talt med.

I en rundspørge, som radioen har foretaget, svarer 12 ud af 20 kristne friskoler nemlig, at de råder eleverne til ikke at udleve homoseksualitet.

Men det er slet ikke skolens opgave at fortælle eleverne, hvad der er rigtigt og forkert, mener Line Anne Roien, der forsker i seksualundervisning ved Aarhus Universitet:

- Det er et meget utidssvarende livssyn, siger hun til Radio24syv.

Line Anne Roien har været formand for den arbejdsgruppe i Undervisningsministeriet, som har udarbejdet den gældende vejledning for folkeskoler og friskolers sundheds- og seksualundervisning.

Vejledningen lægger i høj grad vægt på, at eleverne skal have en mangfoldig forståelse af seksualitet. Derfor er det i strid med målene, når de kristne friskoler underviser på den måde, de gør, vurderer Line Anne Roien:

- Det er i modstrid med de fælles mål, når skolerne fortæller eleverne, hvad de bør synes i forbindelse med seksualitet. Eleverne skal udvikle egne holdninger og træffe valg for dem selv, siger hun til Radio24syv.

Ægteskabet er mellem mand og kvinde

Hans Jørgen Hansen, der er daglig leder i Foreningen af Kristne Friskoler, understreger, at skolernes kristne værdier vægter højt:

- Vi rummer alle børn, men der er altså tale om friskoler, der er kristne, og derfor er udgangspunktet for skolernes værdier Biblen. Og Biblen fortæller, at ægteskabet er mellem en mand og en kvinde, fastslår han over for Radio24syv.

I sidste uge kunne Radio24syv fortælle, at en skolepsykolog på den muslimske friskole Iqra i København fraråder eleverne at have kærester før ægteskabet.

De muslimske og kristne friskoler modtager millioner af kroner i statsstøtte hvert år. Staten betaler i gennemsnit 46.000 kroner om året pr. elev på en friskole, og der går cirka 7000 elever fordelt på de 35 kristne friskoler, som hører under Foreningen af Kristne Friskoler i Danmark.

Undervisningsministeriet har ikke haft mulighed for at udtale sig om sagen over for Radio24syv.