Mette Frederiksen: Afvisning af imamer er kernesocialdemokratisk politik

Opgøret med mørke islamiske kræfter bør være et kollektivt anliggende, mener Mette Frederiksen, som vil hjælpe unge muslimer med deres frihedskamp.

Imamer, der spreder antidemokratiske tankesæt, der strider imod det danske retssamfund, skal slet ikke have lov at komme ind i Danmark.

Det skal være muligt at bremse dem allerede ved grænsen, hvis myndighederne er bekendt med, at de har udtrykt ekstreme holdninger i andre lande, siger S-formand Mette Frederiksen i et interview, Berlingske bringer torsdag.

Frederiksens fem forslag

  1. Exitprogram: Mette Frederiksen vil tilbyde unge muslimer fra doktrinære miljøer en ny identitet for at kunne bryde med miljøet.
  2. Imamer: Mette Frederiksen vil gøre det muligt at afvise imamer ved grænsen, hvis de har været kritiske over for demokrati eller opfordret til vold.
  3. Luk moske: S-formanden vil lukke Grimhøj-moskeen, hvis Grundloven tillader det.
  4. Imam-uddannelse: Mette Frederiksen mener, imamer skal have et kursus eller certifikat, før de kan prædike i Danmark.
  5. Krisecentre: Krisecentre skal tilføres flere midler, så de bedre kan hjælpe voldsramte muslimske kvinder.

Kilde: Berlingske

- Vi kan se et rejsemønster, hvor hadprædikanter rejser fra land til land og bliver sendt rundt af nogle af de mest ekstremistiske lande i verden. Der vil jeg gerne have et europæisk system, der gør det muligt at vende dem om ved grænsen, hvis de har stået i London og talt for drab på jøder eller om at vende sig imod det frie samfund, siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Kernesocialdemokratisk ligestillingspolitik

Den socialdemokratiske formand slår fast, at det ligger overordentlig godt i forlængelse af partiets politik at sikre, at radikale imamer ikke får taletid i Danmark.

- Det her er så kernesocialdemokratisk, som det overhovedet kan være. Vi er et parti, der er mere end 140 år gammelt. Vi har kæmpet for ligestilling hele tiden, vi har kæmpet for børns rettigheder og for at få skabt et Danmark, hvor der ikke er forskel på os, forklarer hun til TV 2 og uddyber:

- Nu oplever vi så nogle tendenser i vores samfund, som går i den stik modsatte retning. Hvor mænd, fædre, onkler, storebrødre ønsker at bestemme over deres døtre eller søstre, hvor imamer står og fortæller kvinder og børn, hvordan man skal slå på børn, og som opfordrer til, at kvinder ikke skal arbejde sammen med mænd.

Der hersker dybe antidemokratiske tankesæt

Forslaget om at bremse antidemokratiske imamer ved den danske grænse vil kræve samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Og det er ikke det eneste forslag, den socialdemokratiske leder kommer med efter, at TV 2 de seneste dage har dokumenteret, hvordan imamer i blandt andet Grimhøjmoskeen i Aarhus underviser i stening af kvinder, vold som opdragelsesmetode og råder kvinder til aldrig at afvise deres mand, selvom de ikke har lyst til sex.

Imamer, der spreder antidemokratiske tankesæt, der strider imod det danske retssamfund, skal slet ikke have lov at komme ind i Danmark.

Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne

Derfor er tiden kommet til en regulær frihedskamp, der skal ruste unge med muslimsk baggrund til at gøre op med deres familier og den måde religionen tolkes på, mener Mette Frederiksen, som lancerer fem forslag, der skal hjælpe unge muslimer.

Ifølge den tidligere justitsminister står vi nemlig med "dybe strukturelle, kulturelle og religiøse problemer i dele af vores indvandrermiljø", hvor der er "manglende ligestilling mellem kønnene, en fatal mangel på blik for børneopdragelse og en dybere afstandtagen til hele det danske samfund, fordi der simpelthen hersker dybe, antidemokratiske tankesæt".

Udover at bremse radikale imamers indrejse, vil Socialdemokraterne blandt andet have etableret exitprogrammet for unge muslimer fra doktrinære miljøer. De skal tilbydes en ny identitet, så de kan bryde med miljøet. Samtidig vil partiet afsætte flere midler til de krisecentre, der tager imod muslimske kvinder, der får bank af familien eller ægtemanden.

Opgøret skal være et kollektivt anliggende

Mette Frederiksen ser frihedskampen for de unge muslimer som et kollektivt anliggende og sammenligner det med kampene op igennem det 20. århundrede

- Hvis vi kigger på de store skridt, vores eget samfund har taget fremad, er det jo ikke noget, vi har overladt til folk at gøre individuelt. Hvis man tager kvindekampen i Danmark, så tænkte vi jo ikke, at hver enkelt kvinde måtte tage kampen hjemme i køkkenet eller i ægtesengen. Vi overlod det heller ikke til det enkelte barn at tage et opgør med en tyrannisk far eller skolelærer. Og jeg tror, vi på samme måde skal se opgøret med de mørke, islamiske kræfter som et kollektivt anliggende, siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Exitprogram til unge muslimer

Kampen skal udkæmpes på to planer, mener hun. I uddannelsessystemet skal der undervises i danske værdier. Unge mennesker skal ikke være i tvivl om, at der er andre veje gennem livet end den, en yderligtgående imam dikterer.

Og hvis de unges nærmiljø ikke vil acceptere deres valg, skal de tilbydes hjælp gennem exit-programmer, som dem der hjælper folk ud af rockermiljøet. Unge muslimer, som føler sig fanget i doktrinære, religiøse miljøer, skal kunne få hjælp til at vriste sig fri og skabe et nyt liv.

Mette Frederiksen mener også, at Grimhøjmoskeen i Aarhus skal lukkes, hvis det er muligt.

Ønsker imam-certificering

Ligesom SF foreslår Mette Frederiksen en imamuddannelse. Det skal være et kursus eller lignende, som imamer skal igennem, før de kan få lov at prædike i Danmark. En slags imam-certificering.

Der er i alt fire afsnit af dokumentaren ”Moskeerne bag sløret” – andet afsnit bliver sendt torsdag aften kl. 20 på TV 2.