Samfund

Eksperter vil have afgift på brændeovne: Så meget koster din eller naboens røg samfundet

Regulering af brændeovnes forurening kan spare tre milliarder kroner og 300 for tidlige dødsfald hvert år.

Samfundet kan spare milliarder af kroner og undgå hundredvis af dødsfald ved en skrappere regulering af forureningen med partikler fra brændeovne. Det konkluderer et oplæg fra det såkaldte Miljøøkonomiske Råd, som fremlægges tirsdag.

Hvis man lægger graduerede afgifter på brændeovne, alt efter deres miljøvenlighed, geografiske placering og timeforbrug, kan man undgå 300 for tidlige dødsfald årligt og spare samfundet for helbredsomkostninger for tre milliarder kroner, mener økonomerne i rådet.

Det kræver installering af en temperaturmåler i skorstenen, så man kan se, hvor mange timer ovnen bliver brugt, oplyser miljøøkonomisk "vismand" Lars Gårn Hansen.

- Reguleringen kan ske gennem en differentieret afgift på brug af brændeovne. Afgiften skal være højest for gamle brændeovne - og højere i tæt befolkede områder end på landet, siger Lars Gårn Hansen.

Stor del af luftforureningen

De farlige partikler fra brændeovne i Danmark tegner sig for en væsentlig del af de omkostninger, der skyldes luftforurening. Det gælder især de fine partikler (PM2,5).

Samfundets helbredsomkostninger ved "individuel boligopvarmning" - det vil helt overvejende sige brændeovne - løber op i hele 5,7 milliarder kroner årligt, vurderer en ny undersøgelse fra 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Heraf tegner den primære partikeludledning sig for 5,6 milliarder. Det svarer til en gennemsnitlig sundhedsudgift på næsten 400 kroner pr. kg udledte partikler.

41 kroner ved én times brug

Omkostningerne varierer meget - fra 180 kroner (Bornholm) til 1500 kroner (København) pr. kg partikler.

Det kan oversættes til, at helbredsomkostningen ved én times brug af en gammel brændeovn i København er 41 kroner, mens udgiften ved at fyre i en ny svanemærket ovn i hovedstaden er 7 kroner.

De tilsvarende tal for Bornholm er henholdsvis 5 og 1 kroner på grund af forskellen i befolkningstæthed.

Miljøministeriet afsatte sidste år 45 millioner kroner til at skrotte brændeovne fra før 1990. Foreløbig har over 6500 ejere benyttet sig af tilbuddet.

Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd har længe talt for afgifter.

- Privat brændefyring er ansvarlig for 70 procent af landets partikeludledning og helbredsomkostninger for 5,6 milliarder kroner årligt, selv om brændefyring kun dækker sølle tre procent af landets energiforbrug. Det skal der gøres noget ved, siger han.