Samfund

FN slår alarm: Færre bier truer det globale spisekammer

Bier og sommerfugle leverer en afgørende indsats i produktionen af afgrøder. Derfor er det dybt problematisk, at flere arter er truet af udryddelse.

Du tænker nok ikke over det, når du klasker den bi, som forstyrrende summer rundt i dit køkken.

Men når du slår det stribede insekt ihjel, dræber du samtidig en vigtig arbejdskraft i det store, globale spisekammer. For bier og andre såkaldte bestøvende arter er vigtige medproducenter af de korn, frugter og grønt, der senere havner på vores spiseborde. 

Og derfor slår FN alarm i en ny undersøgelse, som viser, at der i dag er færre bier, sommerfugle og andre arter, der er vigtige fore fødevareproduktionen på verdensplan.

Fald i Europa og Nordamerika

- Der er sket et fald i forekomsten af vilde bier og sommerfugle og i diversiteten på både lokalt og regionalt plan i det nordvestlige Europa og Nordamerika, står der i en erklæring fra organisationen IPBES, der overvåger den globale biodiversitet og økosystemet på vegne af FN.

Og den ubalance i naturens orden kan få alvorlige konsekvenser:

- Et stigende antal bestøvende arter nærmer sig udryddelse på verdensplan på grund af forskellige belastninger, hvoraf mange af dem er menneskeskabte. Det truer millioner af menneskers levebrød, konstaterer IPBES, som også understreger, at det koster et svimlende milliardbeløb, når der er færre af de vigtige bestøvere.

Vi hænger sammen

- Bestøverne er vigtige bidragsydere til verdens fødevareproduktion og til fødevaresikkerheden. Deres helbred er direkte forbundet til vores trivsel, forklarer Vera Lucia Imperatriz-Fonseca, der er forsker ved University of São Paulo og medforfatter til undersøgelsen.

Den understreger, at det er særdeles vigtigt at beskytte de bestøvende arter for at sikre en stabil frugt- og grønsagsforsyning, særligt set i lyset af, at det globale befolkningstal stiger. 

Ifølge undersøgelsen resulterer den bestøvning, som dyr foretager, i mellem fem og otte procent af den samlede landbrugsproduktion på verdensplan. Dermed er bier, sommerfugle og andre bestøvende arter et økologisk milliardforetagende - de er med til at producere afgrøder, der årligt indbringer mellem 1600 og 3900 milliarder kroner. 

Klimaforandringer er en synder

Tilbagegangen i antallet af bestøvende arter tilskrives blandt andet udryddelse af arternes levesteder, forurening, pesticider, invasive arter og klimaforandringer.

I Europa er ni procent af alle bier og sommerfuglearter truet af udryddelse, og bestandene er overordnet set gået tilbage med over 30 procent. 

Mangel på data betyder, at forskerne ikke kan konkludere, hvordan det forholder sig i Latinamerika, Afrika og Asien, men der er grund til at tro, at situationerne der minder om dem i Europa og Nordamerika.