Samfund

Danske studerende bag arkitektskole og museum på de Vestindiske Øer

Det sker som et led i festlighederne i forbindelse med, at det i 2017 er 100 år siden, Danmark overdrog øerne til USA.

En gruppe studerende fra Arkitektskolen på det danske Kunstakademi i København og fra Aarhus Arkitekstkole måler lige nu to gamle danske kolonibygninger op på Skt. Thomas og Skt. Croix på de Vestindiske Øer.

Det sker som et led i festlighederne næste år i forbindelse med 100 året for Danmarks overdragelse af de Vestindiske Øer til USA.

De studerende fra København måler et gammelt militærhospital i Charlotte Amalie op på Skt. Thomas, hvor det er hensigten at indvie det første nationalmuseum på de Vestindiske Øer.

De studerende fra Aarhus Arkitekstskole måler en gammel dansk kaserne i Christianssted på Skt. Croix op, hvor det er meningen, de studerende senere skal tegne et projekt, der forvandler kasernen til en arkitekt-  og håndværkerskole. 

- Det er en gammel dansk kaserne, oprindelig tegnet af Albert Løvmand, som Arkitektskolen (i Aarhus. red.) måler op. Ideen er at transformere den til en arkitekt- og håndværkerskole, og at den skal finansieres med bidrag halvt fra Danmark og halvt fra USA, siger Mogens A. Morgen, professor i  Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus, til TV 2 fra St. Croix, hvor han er med for at lede Aarhus-delen af projektet.

Danmark og USA betaler halvdelen hver

Han oplyser, at kulturminister Bertel Haarder (V) foreløbig har bevilget én million kroner til opmålingsdelen af projektet.

Danmark og USA skal betale halvdelen hver, og Danmark skal stå for 10 mio. dollars (cirka 68 mio. kroner), som skal finansieres halvt af staten og halvt af private.

Det er BygningsFredningsForeningen, der står for at skaffe den danske finansiering, så planerne om museum og arkitektskole kan realiseres.

- Når de studerende kommer hjem, skal de lave tegninger til arkitekt- og håndværkerskolen, fortæller Mogens A. Morgen.

Det bliver USA, der kommer til at stå for drift af både arkitekt- og håndværkerskole og det nye museum.