Samfund

Vrede i Hillerød: 3200 husejere får ekstraregning på op til 70.000 kroner

Anlæggelsen af separatkloakering kommer til at koste en række boligejere i Hillerød Kommune dyrt.

3.200 husejere kan se frem til en regning på op mod 70.000 kroner, da Hillerød Kommune har besluttet, at der skal anlægges separatkloakering i udvalgte områder.

I flere kommuner gør man brug af muligheden for at pålægge borgere separatkloakering på deres ejendom, hvor regn- og spildevand adskilles, og dermed havner i to separate ledninger, hvor spildevandet bliver ledt til rensningsanlæg og regnvandet til vandløb, søer eller til havet.

Det er Hillerød Kommunes spildevandsplan fra 2013, der ligger til grund for projektet med separatkloakering. Det skyldes, at kloakkerne ikke er rustet til at følge med nutidens og fremtidens nedbør, hvilket medfører oversvømmelser.

Da anlæggelsen foregår på privat grund, er det den enkelte husstands ejer, der står med regningen. En regning, der kommer til at lyde på op mod 70.000 kroner. Bliver anlæggelsen dyrere end 70.000 kroner, da vil det være muligt at få en tidsbegrænset dispensation, der indebærer krav om fuld separatkloakering ved fremtidig renovering af ejendommen.  

Frustrerede borgere i Hillerød Kommune

Peter Scheller, der nu er pensioneret, bor i Nørre Herlev i Hillerød Kommune, der er udpeget til at skulle anlægge separatkloakering. Peter Scheller kan derfor se frem til en regning, han estimerer til at blive på mellem 50.000-80.000 kroner.  

Kommunens plan om klimatilpasning har fået Peter Scheller til at reagere, da han ikke mener, at området er udsat for kloakrelaterede oversvømmelser. Det har resulteret i flere debatindlæg i Hillerød-Posten, et møde med Hillerød Forsyning samt dialog med Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard (C). 

- Hverken Hillrød Kommune eller Hillerød Forsyning har kunnet påvise kloakrelaterede oversvømmelser i området, og derfor mener jeg, det er meget mærkeligt, hvorfor vi er blevet udpeget til separatkloakeringen, siger han. 

Peter Scheller er langt fra den eneste borger i Hillerød Kommune, der har givet udtryk for utilfredshed. Der er sågar blevet lavet en gruppe på Facebook, der sætter fokus på planerne om separatkloakering i kommunen.

Kan ikke udelukke flere påbud

Hos Hillerød Forsyning, der står for implementeringen af de klimatilpasninger, der blev vedtaget i Hillerød Kommunes spildevandsplan, har man forståelse for, at nogle borgere føler sig ramt. Administrerende direktør, Søren Støvring mener, at separatkloakering er en naturlig del af byudviklingen, at man med tiden må revidere kloaksystemerne.

- Der er kommet flere huse, mere asfalt og generelt bare støre områder, hvor vandet ikke naturligt siver ned i jorden. Kombinerer man det med stigende mængder nedbør, ja så får man problemer med oversvømmelser, og det er vi nødt til at gøre noget ved, siger han. 

Udførelsen af arbejdet er en langsommelig proces. Efter en hustand har modtaget et påbud om separatkloakering fra kommunen, så har ejeren tre år, til at få skiftet kloakeringen. 

- Det vil ende med at være otte år undervejs. Vi regner med, at den sidste af de 3200 matrikler er færdigkloakeret i 2024. Jeg kan ikke udelukke, at antallet af matrikler, der bliver pålagt at ændre kloakeringen, vil stige med tiden, siger han. 

Manglende gennemskuelighed

Peter Frederiksen (V), der er medlem af byrådet i Hillerød, skal ligeledes installere separatkloakering på sin grund. Han bor i Uvelse, og her har man modtaget et brev fra Hillerød Forsyning om det forestående kloakarbejde, der venter byen og den enkelte husejer. 

- Der har været en manglende gennemskuelighed i forhold til begrundelsen for, at borgene i kommunen skal lave separatkloakeringen. Det er enormt frustrerende. Det er ligeledes mærkværdigt, at vi modtager information fra forsyningen, men intet hører fra den myndighed, der har taget beslutningen nemlig Hillerød Kommune, siger Peter Frederiksen. 

Borgmester: Nøje udvalgte områder

Borgmester i Hillerød Kommune, Dorte Meldgaard (C), oplyser, at spildevandsplanen, der blev vedtaget i 2014, er kommunens bud på at løse en række af de udfordringer med oversvømmelser, man står overfor i fremtiden. 

- Der er mange faktorer, der spiller ind med hensyn til, hvor vi har valgt at indføre separatkloakeringen. Det gælder både kloakkens stand, rensningsanlæg og en beregning af, hvor det vil være mest gavnligt, siger hun. 

Borgmesteren oplyser, at der har været flere henvendelser fra borgere, der er utilfredse med kommunens beslutning. Her lyder en del af kritikken, at kommunen gemmer sig bag Hillerød Forsyning, som står for implementeringen. Borgerne hører først fra kommunen, når de modtager påbuddet og dermed et krav om installationen af separatkloakeringen inden for en given tidsperiode.  

- Jeg har fuld forståelse for, at nogle er utilfredse. Det er mange penge, det drejer sig om. Vi skal også tage til efterretning, hvis vi ikke har fået kommunikeret begrundelsen for tiltaget godt nok ud til borgerne. Men spildevandplanen er blev vedtaget, og det kan der ikke laves om på, siger hun. 

En del af borgerne i Hillerød har brokket sig over, at det er 3.200 boligejere, der står med ansvaret for, at Hillerød Kommune får indført de fornødne klimatilpasninger, der skal til for at kunne modstå udfordringer med stigende mængder nedbør og mere frekvente skybrud. 

- Jeg forstår den betragtning, men man skal jo huske, at alle nyere beboelser bliver installeret med separat kloakering, hvor det er muligt. Så der er mange, der har det i forvejen. Derudover kan vi af rent juridiske grunde ikke ikke lade fællesskabet betale for arbejde på privatgrund, altså tilkoblingen til kloaknettet ude på vejene. Havde det været en mulighed, så var det klart noget, vi ville have undersøgt. Men det er jo meget hypotetisk, siger hun. 

Almen praksis

Danva, som er en brancheorganisation for landets vandselskaber, oplyser, at separatkloakering er en udbredt metode i kommunernes spildevandsplaner. 

- Det er en metode, der med god grund bliver brugt af mange af landets kommuner. Man får håndteret vandet, der hvor problemerne er, siger Karsten Bjørno, der er Kommunikationschef hos Danva.