Samfund

Se listen: Det har stigende nedbør af konsekvenser for Danmark

2015 var én millimeter fra at tangere rekorden for det vådeste år i Danmark nogensinde fra 1999. De stigende regnmængder får konsekvenser i Danmark.

Det våde vejr, som vi oplever nu og gennem hele 2015, er ikke en ny tendens. De seneste knap 150 år er nedbøren i Danmark steget 20-25 procent, viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Antallet af skybrud og den øgede vandmængde har ved adskillige lejligheder resulteret i oversvømmede kældre, veje og ødelagte marker. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for Danmark, hvis regnmængden fortsætter med at stige. I listen nedenfor kommer et overblik over en række af de udfordringer, den massive mængde regn kommer til at medføre.

Konsekvenser ved stigende mængder nedbør

 1. Dannelse af sumpområder

  En problematik er, at der i visse dele af landet kan opstå større områder, der med tiden vil omdanne sig til sumpområder grundet vandmasserne. 

  Se her, hvor der er størst risiko for oversvømmelser i landet.

  Det vil i mange tilfælde være sæsonpræget, mener Hans Jørgen Henriksen, som er Seniorrådgiver ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS.

  Således vil der være store områder, der er dækket af vand i vinterhalvåret

 2. Privatøkonomien drænes

  Danskerne kan se frem til udgifter i varierende størrelsesordener. Det afhænger meget af, hvor i landet man bor, og hvor godt både hus og kommune er sikret mod store vandmængder.

  Professor i klima og Økonomi ved Danmarks Tekniske Universtet, Kirsten Halsnæs mener, at oversvømmede kældre og marker blot er en del af de udgifter, der kommer som følge af nedbøren. 

  - Skybrud og store mængder regn kan få store konsekvenser for den enkelte borger. Det er dog ikke 'kun' i form af oversvømmede kældre og haver, og de dertilhørende udgifter, siger hun. 

  Forebyggende arbejde i form af klimatilpasninger er undervejs i mange kommuner, og her kan boligejere blandt andet blive pålagt at separere kloakering på matriklen, så regn- og spildevand adskilles. Det er en udgift, der kan løbe op i mange tusinde kroner. 

  De mange klimatilpasninger, der er undervejs i flere af landets kommuner, kommer også til at kunne mærkes på pengepungen ude i landets kommuner.

 3. Landbruget rammes

  Det danske landbrug kan komme til at lide under den øgede mængde nedbør. Det mener Hans Jørgen Henriksen, som er Seniorrådgiver ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS.

  - Hvis der kommer meget vand, og der bliver ved med at komme mere vand, så får vi situationer, hvor marker og lavtliggende områder især nær kysterne har risiko for oversvømmelser, siger han.

  Landbruget rammes, fordi grundvandsdannelsen bliver forøget, og dermed får man et forhøjet grundvandsspejl, hvilket vil sige, at vandet kommer nærmere overfladen. 

  Vandet kan ødelægge afgrøder, og det kan gøre marker helt ufremkommelige for landmændene.

 4. Infrastrukturen under pres

  I 2015 kom massive skybryd i flere tilfælde over korte perioder, og det var mere end den danske infrastruktur, samt kloakering kunne klare. 

  Dermed oplevede danskere fra hele landet oversvømmede veje og større områder i byerne, der stod under vand. 

  Ikke nok med at de oversvømmede veje er til gene for trafikanterne, når det sker, hvilket kan gå så galt, at ambulancer og andre myndigheder ikke kan komme frem til borgere i nød, så kan det også blive en stor udgift, da vejene i visse områder bliver ødelagt af de store regnmængder. 

  - Infrastrukturen bliver også ramt af støre mængder nedbør. Veje kan blive undermineret grundet erosion, siger Hans Jørgen Henriksen.

Miljø- og fødevareminister erkender problemet

Eva Kjer Hansen (V), der er miljø- og fødevareminister, erkender, at det er noget kommunerne skal være obmærksomme på. 

- Der er ingen tvivl om, at der er mere vand, vi skal forholde os til. Kommunerne er nødt til at gøre en større indsats. Derfor har jeg blandt andet gjort opmærksom på, at kommunerne er forpligtet til at sørge for at skære grøde i vandløbene, siger hun.

Øgede vandressourcer

Adskillige vejrprognoser peger på, at det danske vejr kommer til at blive præget af en tør sommer og en våd vinter, således at vi får et klima, der minder mere og mere om det sydeuropæiske. 

I den forbindelse ser Hans Jørgen Henriksen en mulighed for at benytte de store mængder regn til noget positivt. 

- Hvis man får mulighed for at forvalte regnvandet, så man kan bruge det i perioder med eventuel tørke (eksempelvis til landbrugsvanding), så er det er et positivt aspekt af den stigende mængde nedbør, siger han.

- I takt med stigende vandmængder fra nedbør, så øges landets vandressourcer også mængdemæssigt. Hvis det nydannede grundvand har god kvalitet, må det siges at være positivt, siger Hans Jørgen Henriksen.