Samfund

Ny landbrugspakke: Danskerne skal betale landmænd for at forurene mindre

Med regeringens landbrugspakke skal danske vandforbrugere betale landmændene for at forurene mindre.

Vandet står til at blive dyrere som direkte konsekvens af regeringens nye og omstridte landbrugspakke. Det fastslår interesseorganisationen Danva, der arbejder med vandforsyning og spildevand.

- Der er tale om et stort paradigmeskifte. Normalt er det jo dem, der forurener, der skal betale regningen. Nu er det i stedet vandforbrugerne, der skal betale, siger Karsten Bjørno, der er kommunikaitonschef i Danva, til TV 2.

I den nye landbrugspakker får landmændene lov til at gøde jorden markant mere. Nogle steder vil det dog føre til forurening af drikkevandet, og landmændene skal så kompenseres for de tab af afgrøder, de får ved at skrue ned for gødningen. Og de penge betaler vandforbrugerne over vandregningen. Det skriver DR.

Aarhus Kommune har sammen med rådgivningsfirmaet Conterra, der er specialister i nitratnedsivning, regnet på, hvad det kommer til at koste forbrugerne i Aarhus. Regningen lyder ifølge dem på mindst 27,5 millioner kroner og i værste fald helt op mod 95 millioner kroner over 25 år.

Danvas beregninger viser også, at vandet vil blive dyrere for forbrugerne.

Største tilbageslag for grundvandet i 20 år

Ifølge DR står der intet i landbrugspakken om, at forbrugerne skal betale erstatning til landmændene, hvis de skal gøde mindre. Men i den tilhørende miljørapport findes denne formulering:

Planen vil kunne medføre øgede omkostninger for kommuner og vandforbrugere. Stigningen i vandprisen som følge af en udfasning af de reducerede gødningsnormer kan ikke fastsættes præcist.

Ifølge Danva er den øgede mængde af kvælstof på markerne det største tilbageslag mod grundvandet i 20 år. Direktør Carl-Emil Larsen siger, at der allerede er flere steder i Danmark, hvor grundvandet er udrikkeligt på grund af forurening

- Hidtil har vandselskaberne kunnet styre udenom disse steder eller eventuelt bore dybere for at få nye grundvandsressourcer. Men det billede vil ændre sig, hvis planen vedtages. Det er blevet langt sværere at finde nye kildepladser. Derfor tvinges vandselskaberne til at investere mere i at beskytte eksisterende boringer med drikkevand, siger han.

Landbrugspakken og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) er i disse dage i strid modvind, blandt andet fordi hun fastholder, at pakken vil gavne miljøet.