Samfund

Retten i Helsingør skal tage stilling: Er det racisme?

For to år siden skrev Flemming Nielsen et opslag på Facebook. Nu er det op til Retten i Helsingør, om han skal dømmes for racisme.

Torsdag formiddag skal retten i Helsingør tage stilling til, om Flemming Nielsen har overtrådt racismeparagraffen efter en udtalelse han den 29. november 2013 skrev på Facebook: 

"Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen", stod der blandt andet.

Straffelovens racismeparagraf

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Kilde: Retsinformation.dk 

Ifølge Flemming Nielsen har han ikke overtrådt straffeloven, da han udelukkende snakker om en ideologi, og ikke decideret angriber Islam som religion. Han tror alligevel, at han vil blive dømt torsdag formiddag.

- Jeg har ikke tillid til, at retssystemet frikender mig i morgen, selvom jeg mener, at jeg er uskyldig. Der er for mange politiske holdninger bag. Jeg tror, de vil sætte et eksempel, siger Flemming Nielsen til TV 2. 

Besynderlig sag 

Ifølge Flemming Nielsens advokat Karoly Laszlo Nemeth er sagen meget interessant, da det ikke drejer sig om en offentlig figur, der har udtalt sig. 

- Hvorfor man netop vælger at tage denne sag i retten, det ved jeg ikke. Det generer mig voldsomt, men det er en interessant sag, siger advokaten. 

Ifølge Karoly Laszlo Nemeth er det primært sager omkring politiske udtalelser, som for eksempel dem Morgens Camre har været anklaget for, som man vælger at tage i retten. 

- Med sager som Mogens Camre er det jo noget helt andet, her kan man tale om, at der kan ligge andre motiver bag, for eksempel politiske motiver, siger Karoly Laszlo Nemeth. 

Opslag er noget vrøvl 

I opslaget stod der også: "Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid."

Hvorvidt Flemming Nielsen bør dømmes efter racismeparagraffen, skal Retten i Helsingør torsdag tage stilling til, men ifølge religionsforsker ved SDU, Tim Jensen, er opslaget slet ikke sammenhængende. 

- Det er faktuelt noget sludder og vrøvl, det han siger. Undersøgelser viser, at det er et lille mindretal af muslimer, der er islamister, siger han og uddyber:

- Set fra en religionsforskers synspunkt er det også noget vrøvl, at islam er en ideologi. Religion er meget mere end en ideologi, men om nogen så vil bruge den som mere end en ideologi, det er en anden sag, siger Tim Jensen. 

Hvis Flemming Nielsen i morgen bliver dømt, kan han se frem til en større bøde.