Samfund

Efter 'Anbragt i Helvede': - Vi er stadigvæk meget bekymrede

Børns Vilkår er bekymrede for, om landets kommuner har ressourcerne til at forhindre sager lignende den fra TV 2-dokumentaren Anbragt i Helvede.

Selvom det samlet set går den rigtige vej, er der stadig grund til at bekymre sig om, hvorvidt kommunerne i fremtiden kan forhindre sager om misbrug af børn.

Sådan lyder det fra Børns Vilkår, efter TV 2 tirsdag viste dokumentaren ”Anbragt i Helvede", hvor fire søstre er blevet svigtet og misbrugt af deres plejefamilie.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, siger til Go’ Morgen Danmark, at der siden 1990’erne og begyndelsen af 00’erne er kommet en bedre lovgivning, der har skærpet kommunernes tilsynspligt.

Alligevel er der grund til bekymring, mener han:

- Vi er stadigvæk meget bekymrede for, om alle kommuner har de ressourcer, der skal til, for at gennemføre lovgivningen. Vi ser faktisk med bekymring på situationen i en del socialforvaltninger, siger Rasmus Kjeldahl.

Kommunale besparelser kan koste

Han frygter, at regeringens planlagte kommunale besparelser over de kommende år vil ramme børn, der er blevet anbragt i plejefamilier, som begår svigt eller misbrug.

- Det ender jo med at ramme de her forholdsvis dyre sociale sager, hvor man kan sige, at god anbringelse koster penge. Så vi er altså meget bekymrede for, at det her rammer nogle børn, som ikke får den hjælp, de har behov for, siger Rasmus Kjeldahl.

Hos Kommunernes Landsforening siger kontorchef Tina Wahl, at kommunerne har taget ved lære af de børnesager, der har været gennem tiden.

Hun erkender dog, at nogle kommuner er længere end andre, og at ikke alle er i mål endnu.

- Men kommunernes meget store fokus på området og den øgede indsats for at sikre højere kvalitet i sagsbehandlingen betyder, at det går den rigtige vej, siger Tina Wahl til TV 2.

Kommunen fik flere underretninger

Flere af de fagfolk, som havde med børnene at gøre i perioden, hvor de var anbragt hos plejefamilien i Skælskør, lagde mærke til, at børnene ikke havde det godt.

I tre tilfælde blev personer omkring pigerne så bekymrede, at det endte med underretninger til kommunen. Kommunen hørte både fra en lærer, en pædagog og en læge. Alle var de bekymrede over situationen.

En læge undersøgte Nanna Hansen og Sapran Hassnas lillesøster i september 2002, fordi hun havde blødt fra underlivet. Efter undersøgelsen skrev lægen til kommunen, at ”incest synes sandsynligt.”

En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underrettede i slutningen af 2002 amtet, fordi hun vurderede, at plejefamilien var uegnet. Men tre måneder senere vurderede en afdelingsleder fra Skælskør Kommune, at der ikke var grund til at foretage yderligere. 

Først i april 2005, næsten seks år efter anbringelsen, blev den sidste af de fire søstre fjernet.

Lagt sag an mod Slagelse Kommune

De to søstre Nanna Hansen og Sapran Hassna har lagt sag an mod Slagelse Kommune, som den tidligere Skælskør Kommune nu er en del af.

De kræver, at kommunen bliver stillet til ansvar for ikke at have ført ordentligt tilsyn med de anbragte piger, og fordi der ikke blev reageret på flere underretninger.

Det er ifølge pigernes advokat, Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater, den første sag af sin art i Danmark.

- Der har ikke tidligere været sager, hvor misbrugte børn og omsorgssvigtede børn har prøvet at stille kommunerne til ansvar eller dem, der har ført tilsyn med dem til ansvar, forklarer han til TV 2.

Kommunen: Utrolig ulykkelig sag

Som uddannelsesdirektør i Slagelse Kommune har Vini Lindhardt ansvar for børn- og ungeområdet.

- Det her er en utrolig ulykkelig sag. Jeg er som alle mulige andre meget berørt af sagen. Men vi er også i en situation, hvor der er rejst nogle krav, som vi er nødt til at lade retten afgøre, siger hun.

Hun siger, at kommunen ikke kan tage nogen beslutninger om at udbetale erstatning til søstrene, før retten har talt, og hun vil heller ikke vurdere, om kommunen har et ansvar.

Anbragt i Helvede

 1. 1991

  1. Nanna kommer til verden

   Nanna Hansen bliver født i en flygtningelejr i Schweiz. Nannas fødenavn er Randa Hassna.

 2. 1992

  1. Fra Schweiz til Danmark

   Nanna kommer sammen med sin familie til Danmark.

 3. 1993

  1. Sapran bliver født

   Lillesøster Sapran Hassna bliver født i Sandholmlejren.

 4. 1997

  1. Far dræber mor

   Søstrenes far knivdræber deres mor og begraver hende på Tisvilde Strand. Moren er forsvundet i seks dage, indtil nogle børn finder liget på stranden.

  2. Søstrene anbringes for første gang

   Søstrene anbringes på en akutinstitution i København.

 5. 1998

  1. Faren kendt skyldig i drab

   Faren idømmes 12 års fængsel og udvises senere af Danmark for bestandig for at have dræbt pigernes mor.

 6. 1999

  1. Pigerne anbringes i plejefamilie

   Sapran Hassna, Nanna Hansen og deres to andre søstre anbringes i en plejefamilie ved Skælskør.

 7. 2001

  1. Første underretning fra psykolog

   En psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen fortæller om, at plejefaren giver hende ”blå mærker”:

   - Hun har fortalt, at hun ved et par lejligheder er blevet behandlet så håndfast, at hun har haft blå mærker, lyder det i underretningen fra psykologen.

  2. Ny underretning fra psykolog

   Den samme psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen bør fjernes så hurtigt som muligt.

   - Jeg vurderer, at (Nanna, red.) fortsat og så hurtigt som muligt bør anbringes under forhold, hvor hun ikke involveres i følelesmæssigt belastende situationer. - Uddrag fra psykolog-underretning.

 8. 2002

  1. Kommune tvangsfjerner Nanna

   Nanna Hansen bliver fjernet fra plejefamilien, fordi hun mistrives. De tre andre søstre bor der stadig.

  2. Ny underretning mod plejefamilien

   En pædagog underretter myndighederne om, at de tre tilbageværende søstre ydmyges og latterliggøres af plejefamilien.

  3. Sagsbehandler kalder plejefamilie "uegnet"

   En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underretter amtet, fordi hun vurderer, at plejefamilien er uegnet.

 9. 2003

  1. Leder afviser bekymring i underretning

   En afdelingsleder fra Skælskør Kommune ser på ”det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig yderligere”.

 10. 2004

  1. Ny bekymring over plejefamilie

   En tilsynschef deler sin bekymring med myndighederne. Han er i tvivl om, hvorvidt plejefamilien er ”i stand til at løfte opgave”.   

 11. 2005

  1. To af tre søstre bliver fjernet fra familie

   Sapran Hassna og lillesøsteren bliver fjernet fra plejefamilien.

  2. Jasmin fjernes som den sidste

   Storesøsteren, Jasmin, bliver fjernet fra plejefamilien.

 12. 2008

  1. Plejefar får fem års fængsel

   Plejefaren idømmes fem års fængsel ved Retten i Næstved. Han blev dømt for at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod og for at have haft samleje med lillesøsteren fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna. Læs om sagen fra dengang.

 13. 2009

  1. Dom stadfæstes i landsretten

   Østre Landsret stadfæster byrettens dom. Læs mere om stadfæstelsen.

 14. 2014

  1. Søstre stævner kommune

   Sapran Hassna og Nanna Hansen stævner Slagelse Kommune for deres rolle i sagen. Skælskør Kommune og Slagelse Kommunes blev lagt sammen i 2007.

  2. Forlig afvises

   Slagelse Kommune afviser at indgå forlig med søstrene.

 15. 2015

  1. Kommune stævnes igen

   Søstrene stævner igen Slagelse Kommune og afventer nu, at sagen bliver berammet.

 16. 2016

  1. Nanna og Sapran står frem

   De to søstre, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie til TV 2 Dokumentar. Amal medvirker dengang anonymt i programmet.

  2. Søstrenes vinder sag mod Slagelse Kommune

   Østre Landsret fælder dom i søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Retten finder, at kommunen begik offentligt omsorgssvigt mod søstrene, mens de var anbragt hos plejefaren i Skælskør. Kommunen havde ført et mangelfuldt tilsyn og undlod at reagere på flere alvorlige underretninger om vold og sexovergreb.

   I et resumé af dommen skriver landsretten blandt andet:

   - At det efter karakteren og alvoren af de forskellige (…) bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen (…) risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.

   Søstrene modtager hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

  3. Dokumentaren 'Anbragt - Efter helvedet' sendes

   Søstrene fortæller i en ny dokumentar på TV 2 om resten af deres barndom. Det viser sig, at selv efter Slagelse Kommune havde fjernet dem fra plejefaren, begik kommunen igen svigt på svigt imod dem. Denne gang står også lillesøsteren Amal frem med ansigt og fortæller sin historie.